Beter leidinggeven. Dat motiveert!

Beter leidinggevenWaarom zou ik moeten doen wat u zegt?
Een belachelijke vraag waar we zelden bij stil staan. Doen wat de leidinggevende zegt is immers normaal en niet iets wat ter discussie staat. Toch blijft het resultaat van het leidinggeven tegenvallen. Gelukkig het ligt aan de medewerker...... Niet betrokken, onverantwoordelijk, werkt alleen voor het geld enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Leidinggeven, een commerciële kwaliteit
Commercieel denken en handelen betekent dat je als leidinggevende zelf verantwoordelijk bent voor het halen van doelstellingen. Als het aan de ander ligt maak je je juist afhankelijk. Dit betekent dat de kwaliteit van jouw optreden bepaald wordt door de kwaliteit van de medewerker. En het is natuurlijk erg prettig om gemotiveerde werknemers aan te sturen. Je komt dan zelfs in de verleiding om het resultaat aan jezelf toe te schrijven. Aan jouw eigen stijl van leidinggeven.

Professioneel leidinggeven of managen zal in eerste instantie gericht moeten zijn op het blijvend motiveren van mensen. Persoonlijke aandacht is voor iedereen een belangrijk onderdeel van het werk. Los van het individueel verschillende effect van (extra) belonen. Persoonlijke aandacht in de vorm van waardering, coachen, stimuleren en (willen) weten wat er leeft. Persoonlijke aandacht is de basis van motivatie. U en ik zijn geneigd de meeste aandacht te geven aan dingen die mis gaan, aan mensen die niet meewerken. Je zou kunnen zeggen dat je ongewenst gedrag beloont!

Richt je met motiveren vooral op de grote, beïnvloedbare, groep medewerkers en maak die beter. De echt positieve medewerkers voelen zich erkend in hun betrokkenheid. De negatief ingestelde medewerkers zullen zich meer geïsoleerd voelen en zullen meer meekomen.

Om dit inzicht verder te ontwikkelen en handen en voeten te geven aan deze gedachte heeft MKB Cursus & Training diverse cursussen en trainingen beschikbaar. Uitgaand van uw praktijkervaringen en gericht op het verbeteren van uw persoonlijk optreden. Zodat u meer invloed heeft op een effectieve gang van zaken. Leidinggeven wordt weer leuk!

Cursus Leidinggeven en Motiveren
In deze korte (twee dagdelen) cursus wordt het resultaat van uw persoonlijke stijl besproken. U leert welke stijl van leidinggeven in welke situatie het meest oplevert.

Training Effectief Leidinggeven
Vier dagen leidinggeven in de praktijk, inzicht in uw eigen stijl, handvatten voor veel voorkomende situaties, praktische oefeningen en feedback. U oefent in praktijksituaties met behulp van video.

Training Coachend leidinggeven in de praktijk
Gericht op het daadwerkelijk beter laten functioneren van medewerkers door intensieve begeleiding. Uw persoonlijkheid speelt daarbij een belangrijke rol. Bepaal uw prioriteiten (twee dagen).

Cursus Middle management
De middenmanager heeft een spilfunctie in uw organisatie. Goed getrainde middenmanagers zijn de smeerolie in het bedrijf. Zij zorgen er voor dat alles loopt zoals het moet. Daar gaat het om in deze praktische cursus van 2 dagen!

Training Personeelsgesprekken
Structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Wat weet u al, wat wilt u weten? In een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek, een correctiegesprek... Wat schuilt er achter die benamingen en wat is het uiteindelijke doel (twee dagen). U krijgt nieuwe vaardigheden door oefening in praktijksituaties.

Praktijkdag Leidinggeven
Tijdens de Praktijkdag leidinggeven staat toepassing in de praktijk centraal. U heeft in het verleden training(en) gevolgd op het gebied van leidinggeven en/of u heeft al enige jaren leidinggevende ervaring. U gaat tijdens deze inspirerende dag uw leidinggevende kennis en vaardigheden opfrissen door moeilijke en uitdagende situaties in de praktijk te oefenen en uit te wisselen.

Kortom, effectief aandacht geven leidt tot positieve resultaten. Positieve resultaten door gemotiveerde en betrokken medewerkers.
Niet ondanks, maar dankzij uw optreden!