Coachend leidinggeven in de praktijk

(door drs. Aalt G. Bakker)

Coachend LeidinggevenLeidinggeven is een prachtig maar voor velen ook een erg moeilijk vak. “Ik wens je veel personeel toe” krijg je als leidinggevende wel eens te horen. Veel leidinggevenden worstelen met het aansturen en motiveren van medewerkers. Het is velen niet van nature gegeven leiding te geven en medewerkers te laten leren en presteren. In het huidige zakenleven wordt het er ook niet makkelijker op.

Uit de ervaring van MKB Cursus & Training blijkt dat veel leidinggevenden in de praktijk moeite hebben met hun rol.
“Ze luisteren niet, ze blijven mopperen en zeuren en maar matig presteren, terwijl ik zo mijn best doe voor ze”, hoorde ik een cursist een keer verzuchten over zijn medewerkers.
De prestaties van de medewerkers zijn niet optimaal omdat de leidinggevenden ofwel continu instructies geven ofwel hun mensen onvoldoende aansturen. Uiterst vermoeiend en ook niet effectief. Veel leidinggevenden blijven hangen in instrueren en controleren. Als de leidinggevende er een dag niet bovenop zit, zie je prestaties zienderogen dalen. De medewerkers nemen onvoldoende initiatief. In het huidige bedrijfsleven kan dit niet meer. Bovendien, wie vindt het nu echt leuk om op deze manier leiding te geven?

Wij stellen onze cursisten regelmatig de volgende vraag: “Waarom doe je alles zelf en waarom geef je je medewerker niet meer verantwoordelijkheid?” Een bloemlezing van de antwoorden: ‘ze leren het toch nooit’, ‘ze willen toch gestuurd worden’, ‘ze willen helemaal geen verantwoordelijkheid’, ‘ik weet het toch beter’ en ‘ik kan het zelf veel sneller’. Herkent u deze reacties? We wensen u dan niet veel personeel toe. De meeste medewerkers willen echt wel presteren en verantwoordelijkheid nemen. Als leidinggevende moet u ze daartoe wel op een goede manier stimuleren.

Er is een manier van leidinggeven die doelgericht, krachtig en effectief is en gericht op het goed presteren én leren van medewerkers. Dat noemen we coachend leidinggeven. Dat kent u al? Is dat een softe aanpak? Zegt u dat niet te snel. Coachend leidinggeven is veel krachtiger dan instrueren en maar blijven corrigeren. Het is een zeer waardevol instrument voor de hedendaagse leidinggevende. Het is gericht op het laten presteren van uw medewerkers op de korte én de lange termijn. Coachend leidinggeven leert de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en de problemen in het dagelijkse leven zelf op te lossen. Een coachende leidinggevende stelt doelen en stimuleert zijn medewerkers alle mogelijkheden te benutten. Het is dé manier van leidinggeven van nu en van de toekomst. Én het vak van leidinggeven wordt er een stuk leuker en interessanter op. Het leidt ook nog tot betere prestaties op korte én lange termijn. Hoe coachend geeft u al leiding?

Coaching is gebaseerd op resultaatgerichtheid in plaats van op hiërarchie. Coaching stimuleert zelfstandigheid en zelfsturing van medewerkers. Coaching bestaat uit stimuleren, doelen stellen en, afhankelijk van de resultaten, waarderen en confronteren. Coachen is meer vragen stellen dan antwoorden geven. Want als een leidinggevende steeds weer het antwoord geeft op een vraag, blijven de medewerkers met hun vragen komen. Dat is toch veel makkelijker dan zelf na te denken? De echte coach laat de medewerkers zelf het spel spelen in tegenstelling tot de klassieke baas.

MKB Cursus & Training verzorgt de tweedaagse training Coachend leidinggeven in de praktijk.
Klik hier voor meer informatie over de training Coachend leidinggeven in de praktijk.

 

De coach versus de baas
De baasDe coach
praat veelluistert veel
verteltstelt vragen
legt vastvoorkomt
verondersteltprobeert te ontdekken
probeert te heersenprobeert steun te krijgen
beveeltdaagt uit
werkt aanlaat werken aan en helpt
stelt product op eerste plaatsstelt het proces op eerste plaats
wil redenenwil resultaten
zegt wie de schuld isneemt de verantwoordelijkheid
houdt afstandlegt contact

 

De voetbalcoach
In de eerste plaats wil de voetbalcoach de wedstrijd winnen. Hij heeft daarvoor een plan. Om dat plan uit te kunnen voeren, geeft hij de spelers spelinstructies. Hij verdeelt de taken en kiest de tactiek. Een goede coach investeert echter ook in de lange termijn. Hij wil dat zijn spelers zich nieuwe vaardigheden eigen maken, zodat zij zelfstandiger en initiatiefrijker worden en dat zij leren van de ervaringen tijdens de wedstrijd. Enerzijds is het dus zijn doel om door te schreeuwen langs de lijn de wedstrijd te beïnvloeden. Anderzijds is zijn handelen gericht op het scheppen van de omstandigheden waarin de wedstrijden plaatsvinden en waarin gespeeld en getraind wordt. Hij spreekt iedere speler op een andere wijze aan en zorgt voor elke speler voor omstandigheden die voor de speler het beste zijn. Zo werkt de coach aan klimaat, sfeer, structuur en normen.

 

Aalt BakkerAalt Bakker is afgestudeerd aan de VU in Amsterdam. Bakker heeft meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer, (interim) manager, adviseur en trainer. Momenteel is hij directeur van het Dominicanenklooster in Huissen. Ook is hij actief als trainer voor MKB Cursus & Training.
(www.dominicanenkloosterhuissen.nl).