Arbeidsrecht

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zorgt voor grote veranderingen in de verhouding werkgever-werknemer. Met name het ontslagrecht en de rol van UWV en kantonrechter zijn veranderd. U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie van werkgever en werknemer een rol speelt. Mist u inzicht in de juridische aspecten van de arbeidsverhouding? U wilt uzelf voor uitglijders behoeden en beslagen ten ijs komen? Dan is deze cursus een must. Door de perfecte combinatie van theorie en praktijk krijgt u inzicht in de verschillende facetten van het arbeidsrecht. 

Doelstelling
U hebt begrip van het arbeidsrecht en kunt praktijksituaties aan. U bent ook in staat in te schatten wanneer u beter een deskundige kunt inschakelen. 

Programma
Bij alle onderwerpen kunt u de eigen arbeidsrechtelijke problemen inbrengen. De bijbehorende cursusmap dient als naslagwerk. In de cursus Arbeidsrecht behandelen we de volgende onderwerpen.

  • Welke vormen van arbeidsovereenkomsten zijn er?
  • Hoe kunt u omgaan met zieke werknemers?
  • Hoe kunt u omgaan met disfunctionerende werknemers?
  • Op welke manier kunt u een dienstverband beëindigen?
  • Veranderingen bij ontslag door de Wet Werk en Zekerheid.
  • Ontslagroute en hoogte transitievergoeding.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemers of stafmedewerkers, die praktische kennis over arbeidsrecht willen verwerven.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze cursus desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Eventueel kan de cursus ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 365,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per dagdeel.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.


Ontslagvergunningen en -procedures zijn zeer actueel. We zochten een opleidingspartner die ons de nodige verdieping op dit terrein kon bieden en kwamen bij MKB Cursus & Training uit. De kleinschaligheid van de cursus zorgt ervoor dat je heel gericht met de trainer kunt communiceren. Ook de onderwerpen zijn concreet, zoals werkkostenregelingen en ontbindingsovereenkomsten. ‘k Heb het cursusboek nu binnen handbereik liggen!

L’Arcade Administraties-Belastingen BV, Heerhugowaard
John Appelman, directeur