De (veranderende) Arbowet en de rol van de ondernemingsraad

Gedurende de zittingstermijn krijgt de ondernemingsraad tal van vraagstukken voorgelegd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het is dus zaak dat de ondernemingsraad zicht heeft op de Arbowet en welke positie zij inneemt met betrekking tot arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.
Met de opgedane kennis en inzichten bent u beter in staat om mede invulling te geven aan het te voeren Arbobeleid binnen uw organisatie. Ook weet u precies waar u als ondernemingsraad recht op heeft om een totaalbeeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van Arbo binnen uw eigen organisatie.

Doelstelling
Met de opgedane kennis en inzichten bent u beter in staat om mede invulling te geven aan het te voeren Arbobeleid binnen uw organisatie. Ook weet u precies waar u als ondernemingsraad recht op heeft om een totaalbeeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van Arbo binnen uw eigen organisatie.

Programma
Gedurende workshop komen de volgende thema’s aan bod:
•    De Arbowet op hoofdlijnen.
•    De voorgestelde wijzigingen van de Arbowet 2016.
•    De RI&E.
•    De rol van de ondernemingsraad.

Deelnemers
De workshop is bestemd OR-leden, het dagelijks bestuur of de voltallige ondernemingsraad.

Mogelijkheden
Voor deze workshop zijn onderstaande mogelijkheden:
•    Inschrijven individuele OR-leden.
•    Inschrijven voltallige OR, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om de workshop in company te  organiseren.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 360,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 25,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact met ons opnemen: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen