Doorgroeien na de start

Na een mooie start vraagt u zich af: hoe nu verder? Uw bedrijfsactiviteiten zijn veranderd en toegenomen in omvang en diversiteit. Maar levert elke activiteit wel genoeg op? Moet u zich specialiseren? Hoe zit het met de financiële structuur van uw bedrijf? Moet u investeren en kunt u dat ook? Benut u de juiste marketinginstrumenten? Deze cursus is gericht op alle uitdagingen waar een groeiende onderneming voor staat. 

Doelstelling
Na afloop weet u hoe u verder kunt groeien, hoe u dit organiseert en op welke manier u daaraan leiding geeft. U kunt uw businessplan opstellen of bijstellen.

Programma
In de cursus Doorgroeien na de start worden de volgende (deel)onderwerpen behandeld: 

Ondernemen en managen

 • Ondernemen en ondernemerschap.
 • Managen.
 • Ontwikkeling van organisaties.
 • Waar staat mijn bedrijf en waar sta ik als ondernemer? 

 Marketing

 • Marketingstrategie.
 • Groeistrategie.
 • Marktcommunicatie.
 • Marketinginstrumenten.

Financieel beleid

 • Analyse van de balans en de exploitatierekening.
 • Mogelijkheden om de winst te vergroten.
 • Financiering.
 • Financiële haalbaarheid van uitbreiding.
 • De hoofdlijnen van financieel management

Personeel & Organisatie

 • Personeelsbeleid.
 • Motiveren en leidinggeven.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemers of directeuren van een bedrijf in de doorgroeifase. Meestal gaat het dan om een bedrijf dat langer dan één jaar en korter dan zes jaar bestaat.  

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Doorgroeien na de start ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Eventueel kan de cursus naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 595,- voor leden van MKB-Nederland en € 645,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per dagdeel.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.


Data 'Doorgroeien na de start'