Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden voor (startende) OR-leden


Bent u nieuw in de ondernemingsraad gekozen en wilt u een goede start maken? Dan bieden wij u - als nieuw gekozen OR-lid - een eendaagse workshop aan.

Tijdens deze workshop krijgt u een basisinzichten in de rechten en plichten van de OR.
U gaat ervaren wat uw eigen rol en bijdrage daarin kunnen zijn en welke andere aspecten invloeden uitoefenen op het OR-werk. Belangrijk hierbij is dat vanuit de theoretische kaders een vertaling gemaakt kan worden naar uw dagelijkse praktijk binnen uw organisatie en u er snel mee aan de slag kunt als OR-lid. De dag zal een bijdrage leveren aan een prettige inwerkperiode.


Doelstelling
Na afloop van de cursus kent u in hoofdlijnen de mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt. U heeft inzicht in de rol die u binnen de OR wilt innemen en welke andere spelers van invloed zijn op de OR.

Programma
Gedurende workshop komen de volgende thema’s aan bod:

  • Wet op de Ondernemingsraden.
  • Aanverwante wetgeving die van belang is voor de OR.
  • Positie van de ondernemingsraad binnen de organisatie.
  • Vroegtijdige betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen binnen de organisatie.
  • Samenhang OR-vergaderingen en de OV-vergaderingen met de bestuurder.

Deelnemers
De workshop is bestemd OR-leden die na (tussentijdse) verkiezingen zijn ingestroomd in de ondernemingsraad, maar ook ter opfrissing van de kennis voor bestaande OR-leden.

Mogelijkheden
Voor deze workshop zijn onderstaande mogelijkheden:

  • Inschrijven voltallige ondernemingsraad via open inschrijving.
  • De workshop in company organiseren. 
Voorafgaand aan de workshop zal er een intakegesprek worden gehouden met de voltallige ondernemingsraad

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 360,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact met ons opnemen: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen