Training Juridische aspecten van debiteurenbeheer

Een leverancier speelt zelf een grote rol in het slagen van een (juridische) incassoprocedure als een factuur niet wordt betaald door een klant. Tijdens deze training leren de deelnemers op een praktijkgerichte manier over de belangrijkste juridische onderwerpen die van toepassing zijn bij het dagelijkse debiteurenbeheer. Met deze kennis leren de cursisten vanuit juridisch oogpunt de belangrijkste aspecten van verantwoord zakendoen. Daarnaast kan de opgedane kennis worden gebruikt in de gesprekken met klanten, collega's of de incasso-intermediair (incassobureau, deurwaarder, advocaat). 

Doelstelling
De deelnemers leren de belangrijkste kenmerken over aansprakelijkheid, dossiervorming, juridische (incasso)procedures en de insolventiewet (faillissement en wettelijke schuldsanering) om zodoende het aantal afschrijvingen te verminderen en/of de kans van slagen van het incassotraject te vergroten.

Programma
In de training ‘Juridische aspecten van debiteurenbeheer’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nederlandse rechtsvormen en aansprakelijkheid.
  • Het belang van dossieropbouw en algemene voorwaarden.
  • De overdracht naar het incassobureau, deurwaarder of advocaat.
  • Juridische procedures en beslaglegging.
  • Faillissementsrecht en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor ondernemers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een verantwoord beheer van debiteuren. De training is een goede aanvulling op de training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren en de vervolgtraining. U kunt zich echter ook inschrijven voor de ‘juridische’ training als u deze trainingen niet heeft gevolgd. 

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze training ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Eventueel kan de training naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 375,- voor leden van MKB-Nederland en € 399,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.

Verwante cursussen
MKB Cursus & Training verzorgt ook de:


Data 'Juridische aspecten van debiteurenbeheer'