Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Als het om werken gaat horen bij elke leeftijd specifieke eigenschappen en wensen. Elke leeftijd vraagt om maatwerk voor de betreffende medewerkers en voor de organisatie waarin dat waargemaakt moet worden. Binnen het leeftijdsbewust personeelsbeleid zal de komende tijd veel aandacht uitgaan naar de oudere leeftijdsgroepen omdat we voor het eerst weer langer gaan werken. De leeftijd waarop mensen stoppen met werken wordt snel hoger. Het doel is om die leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Zonder inspanningen van werkgevers en werknemers zal dat niet leiden tot succes. Welke solidariteit tussen de leeftijdsgroepen is gewenst om een gezond bedrijfsklimaat te ontwikkelen waarin leeftijdsgroepen, met erkenning van hun specifieke eigenschappen, samen op kunnen werken? Hier ligt de komende tijd een belangrijk aandachtveld voor de OR.
 

Doelstelling
Na deze workshop kunt u leeftijdsbewust personeelsbeleid bezien in relatie tot uw OR werk. U kunt initiatieven nemen om er in het bedrijf aandacht aan te besteden. Met kennis van de eigenschappen van leeftijden kunt u actief meewerken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Programma 
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde. 
• Wat zijn de life-events en de eigenschappen van leeftijden?
• Wat betekent langer doorwerken voor medewerkers en organisatie?
• Hoe maak je het in functies haalbaar om langer te werken?
• Welke arbeidsvoorwaarden passen bij welke leeftijd?
• Ontzien of gericht vitaliteitsbeleid?
 

Deelnemers
Deze cursus is bestemd voor ondernemingsraadsleden met belangstelling voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en die inspiratie willen opdoen om er in hun bedrijf activiteiten in te ondernemen.  

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze cursus ook voor leden van één OR en andere groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Het programma kan eventueel naar uw wensen worden aangepast. Meer
weten? Bel met Jeanne Dumoulin (015) 219 13 93.
 

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 360,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen