Management van verandering

Hoe geef ik sturing aan een veranderende organisatie in turbulente tijden. Hoe speel ik in op veranderende omstandigheden, zowel binnen als buiten mijn bedrijf. Hoe neem ik mijn mensen mee in deze veranderingen en leer ze ermee omgaan. Het succes van een bedrijf staat of valt steeds meer bij het snel en effectief om kunnen gaan en inspelen op veranderingen. Een bedrijf ‘wendbaar’ maken, kan alleen als management en medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak. De workshop ‘Management van verandering’ helpt u daarbij en geeft u tools!

Doelstelling
U verwerft inzicht en vaardigheden, gericht op het snel(ler) en effectiever in kunnen spelen op veranderingen. Uw bedrijf wordt daardoor sterker en wendbaarder. Essentiële tools om succesvol te kunnen zijn in een steeds sneller veranderende omgeving!

Programma
In de workshop leert u wat veranderen eigenlijk is, welke stappen u kunt zetten om uw bedrijf succesvol te transformeren en welke competenties daarvoor worden ingezet. We doen dit bij voorkeur aan de hand van praktische casussen vanuit uw eigen bedrijf.

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • De verandernoodzaak in uw bedrijf.
  • Rol van de leider.
  • Veranderstrategie en sense of urgency.
  • Communicatie van veranderingen.
  • Managen van emoties.
  • Veranderingen borgen.


Deelnemers
De workshop is voor u bestemd, ondernemer, (adjunct) directeur, of algemeen manager van een bedrijf of zelfstandige afdeling in een organisatie met 15 tot 150 werknemers.

Trainingsgroepen
Wij verzorgen deze workshop desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. 

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs per deelnemer is € 375,- voor leden van MKB-Nederland en € 399,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van
€ 25,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers: telefoon (015) 219 13 90. 


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen