Middle management

Behoort u tot het middenkader van uw bedrijf, dan vervult u een spilfunctie, waaraan hoge eisen worden gesteld. U vormt de verbindende schakel tussen de top en de werkplek. U zorgt er niet alleen voor dat het beleid wordt uitgevoerd, maar ook dat de belangen van de medewerkers worden behartigd. Dat vraagt inzicht in managementprincipes, kennis van informatie- en communicatietechnieken en leiderscapaciteiten. Daar draait het in deze cursus om. 

Doelstelling
De cursus Middle management heeft de volgende doelen:

 • Kennis maken met organisatieontwikkeling en managementinstrumenten.
 • Inzicht geven in het belang en gebruik van communicatietechnieken.
 • Aanreiken van oplossingen voor vragen op het terrein van leidinggeven, motiveren, delegeren, plannen en organiseren.
 • Bewust maken van verbeterpunten in uw organisatie.

Programma
De cursus Middle management biedt direct toepasbare informatie, afgewisseld met opdrachten en praktijkvraagstukken die de volgende onderwerpen betreffen: 

 • Organisatie en organisatieontwikkelingen.
 • Ondernemingsculturen.
 • Medewerkertypologie.
 • Stijlen van leiderschap.
 • Delegeren.
 • Motiveren.
 • Markt- en klantgericht denken.
 • Plannen, organiseren en prioriteiten stellen.
 • Kwaliteitszorg van de eigen afdeling.
 • Prognoses en budgettering.
 • Personele aangelegenheden.
 • Sollicitatiegesprekken, ziekteverzuim, loopbaanontwikkeling.
 • training en begeleiding.
 • Communicatie en gespreksvaardigheden.
 • Personeelsgesprekken.
 • Werkoverleg en vergaderen.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor (aankomend) leidinggevenden of (afdeling)chefs. 

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze cursus desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 595,- voor leden van MKB-Nederland en € 645,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, Klik dan hier.