Onderhandelen

Een manager of ondernemer moet regelmatig onderhandelen. Tijdens externe gesprekken maar ook intern. Hij of zij moet immers veelvuldig overleggen en beraadslagen om bepaalde ideeën of situaties te verkopen. Onderhandelen is meer dan goochelen met wisselgeld. Op de achtergrond speelt vaak een machtsspel. Dat vereist een passende strategie.

Het onderhandelingsproces kan als volgt worden omschreven: Twee of meer partijen met verschillende uitgangspunten, informatie en doeleinden proberen tot overeenstemming of een compromis te komen. Onderhandelen kan ook gezien worden als een communicatieproces waarbij gedachten, gevoelens en einddoelen bij de aanvang van het onderhandelen niet parallel lopen, maar uiteindelijk met elkaar in overeenstemming zijn. Mensen vinden onderhandelen vaak moeilijk en zien zichzelf niet vaak als goede onderhandelaars. Ze denken dat ze zich keihard moeten opstellen. Maar dat is niet zo. Het is minstens zo belangrijk dat u oog kunt hebben voor belangen van anderen.

Doelstelling
Na afloop van deze training heeft u inzicht gekregen in de kunst van het onderhandelen en weet u hoe u kunt werken naar een win-winsituatie.

Programma
Tijdens de training Onderhandelen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Onderhandelingsdoel.
  • Macht.
  • Spanningsvelden.
  • Intentie tot overeenstemming.
  • Voorbereiding voor een onderhandeling.
  • Opbouw van een onderhandeling.
  • Dilemma’s en valkuilen.
  • Stijlen van onderhandelen.
  • Tips voor succesvol onderhandelen.
  • Test onderhandelen.

Deelnemers
De training is voor iedereen die regelmatig onderhandelt, dit moeilijk vindt en betere onderhandelingsresultaten wenst te bereiken.

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de training Onderhandelen desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 365,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.