Preventiemedewerker

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten.

Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze rol vervullen.

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

Doelstelling
De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie genoemd zullen zijn. Een preventiemedewerker dient daarom na afloop van deze cursus in staat te zijn tot o.a.:

 • Het geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie.
 • Het uitvoeren van een eenvoudige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
 • Het registreren en onderzoeken van ongevallen.
 • Het coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden.
 • Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
 • Aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbo-dienst.

Het aantal preventiemedewerkers per bedrijf is afhankelijk van de aard, omvang, spreiding en risico’s van de bedrijfsvoering.

Programma
Tijdens de cursus Preventiemedewerker komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Functie en taken van de preventiemedewerker.
 • Arbeidsrisico’s in de organisatie.
 • Arbowetgeving.
 • Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Deelnemers
Alle medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Cursusgroepen
Wij verzorgen de cursus Preventiemedewerker desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 399,- voor leden van MKB-Nederland en € 425,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 25,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Een Bedrijfsnoodplan houdt rekening met specifieke omstandigheden in een bedrijf en behoort tot de bedrijfsstrategie. Een Bedrijfsnoodplan heeft niet alleen een positief effect op het bedrijf tijdens en na een calamiteit, maar is ook belangrijk als na afloop een verzekeraar wordt ingeschakeld.
Lees verder.....