Terugdringen van verzuim(kosten)

Waar ligt de oorzaak van het (hoge) verzuim en hoe kan ik dat positief beïnvloeden? Dat zou u wel eens willen weten. Maar ook: hoe bevordert u het welzijn van uw medewerkers? Hoe bespaart u verzuimkosten? Hoe kunt u een verzuimreglement opstellen? Hoeveel gezag heeft u in de aanpak van verzuim en welke partijen kunnen u ondersteunen in deze complexe materie? Allemaal vragen waar deze cursus antwoord op geeft! 

Doelstelling
Na afloop van de cursus terugdringen van verzuimkosten kunt u het verzuim en de verzuimkosten die daarmee gepaard gaan beter sturen door o.a.:

 • De verzuimdrempel te verhogen.
 • De verzuimduur te beperken.
 • Een verzuimreglement op te zetten.
 • Juiste keuzes te maken in de selectie en aansturing van partijen die u zouden moeten bijstaan in begeleiding of loondoorbetaling zoals Arbodienst en verzekeraar.
 • De wettelijke rechten en plichten van de werkgever en werknemer bij ziekte te beoordelen en vooraf te verhelderen.

Programma
In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Kosten van verzuim.
 • Hoe ziekteverzuim moet worden bekeken (grijs, wit, zwart, duur, frequentie, soorten, omstandigheden en oorzaken).
 • Analyse van verzuim: verzuimregistratie, waarderen van en sturen op cijfers.
 • Verzuimreglement.
 • Ziekteverzuim vanuit ARBO.
 • Ziekteverzuim en machtsmisbruik door de werknemer.
 • Ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden.
 • Verzuimgesprekken.
 • Wet Poortwachter, WIA en overige relevante wetgeving.
 • Welke Arbodienst? Criteria in keuze, aanbod en kwaliteit en hoe deze aan te sturen.
 • Wel of niet verzekeren en hoe? Criteria in keuze, aanbod en kwaliteit.
 • Ziekteverzuim belicht vanuit de instrumenten van personeelsmanagement.
 • Het beheersen en beperken van verzuimkosten.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemers, leidinggevenden en personeelsmanagers die hun ziekteverzuim en de verzuimkosten willen kunnen beïnvloeden.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze cursus desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus staat uit twee dagdelen. De prijs per deelnemer is € 365,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.


Data 'Terugdringen van verzuim(kosten)'