Train de trainer

Bent u trainer of wilt u trainer worden, maar heeft u het gevoel nog kennis tekort te komen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de stof helder overkomt en het geleerde bij uw cursisten beklijft? Hoe kunt u de leerdoelen bereiken? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze training. 

Doelstelling
Na de training Train de trainer bent u in staat:

 • Een training systematisch voor te bereiden en te ontwerpen.
 • Leerbehoeften te inventariseren.
 • De leersituatie af te stemmen op het groepsproces.
 • Theorie op een interactieve en aantrekkelijke manier te presenteren.
 • Verschillende werkvormen toe te passen en te begeleiden.
 • Op effectieve wijze feedback te geven.
 • Om te gaan met weerstanden en lastige vragen.
 • In te spelen op lastige groepssituaties.
 • Transfer naar de werkplek in te vullen.

Ook worden uw didactische en communicatieve vaardigheden aangescherpt en wordt kennis omtrent groepsdynamische processen vergroot.

Programma
Tijdens de training Train de trainer komt het volgende aan de orde:

 • Leerstijlen en leerprocessen bij volwassenen.
 • Leerbehoeften inventariseren.
 • Het ontwerpen en voorbereiden van een training.
 • Het selecteren van werkvormen.
 • De rol als trainer en het benutten van de persoonlijke stijl.
 • Het starten van een training.
 • Het presenteren van theorie-onderdelen.
 • Het begeleiden van oefeningen.
 • Feedback en reflectie.
 • Groepsdynamische processen.
 • Omgaan met weerstand en lastige vragen.
 • Transfer naar de praktijk van de deelnemer.
 • Evalueren van resultaten.
Deelnemers
Deze training is bestemd voor (aanstaande) trainers met beperkte ervaring. En voor ondernemers, leidinggevenden of personeelsfunctionarissen die trainingen (gaan) verzorgen. 

Werkwijze
Een belangrijk deel van de training bestaat uit het verzorgen van delen van een training, op basis van leervragen van deelnemers en een groep. De deelnemers staan zelf regelmatig voor de groep en oefenen met diverse delen van de training en met verschillende werkvormen. Hierop wordt effectieve feedback gegeven. Ter ondersteuning wordt relevante theorie beknopt en interactief gepresenteerd. De deelnemers dienen enkele delen van een cursus of training voor te bereiden.

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt deze training ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Eventueel kan de training naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 8 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 995,- voor leden van MKB-Nederland en € 1195,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.

 


Jij kunt als eenling hét verschil voor een patiënt maken. Dat idee wil ik op collega’s overbrengen. Je moet dan eerst ontdekken wie jij als trainer bent. De cursus ondersteunt daarbij. Goed luisteren naar de groep, mensen de ruimte geven, didactische modellen, al deze onderdelen komen aan bod. De variëteit aan cursusdeelnemers vind ik tevens een verrijking. Mijn vier medecursisten kwamen uit een ander vakgebied en dat leverde nieuwe inzichten op.

St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Jet van Ginhoven, senior verpleegkundige