VCA VOL

VCA-VOL staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, de VGM Checklist Aannemers voor operationeel leidinggevenden. De cursus VCA-VOL geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van veilig werken. Als jij of je bedrijf werk doet met een verhoogd risico, dan is het hebben van het VCA-certificaat verstandig. Het stelt je in staat om medewerkers te motiveren, te sturen en te corrigeren ten aanzien van veilig werken.

Doelstelling
Met een VCA-VOL certificaat voldoe je direct aan de meeste eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook weet je wat jouw rol is op dat gebied als leidinggevende.

Programma
In de VCA-VOL komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in VCA Basis. Daarnaast worden de volgende onderdelen uitgediept:
 • Arbeidstijdenwet en preventie;
 • De rol van jou als leidinggevende ten aanzien van veiligheidsgedrag;
 • Taken, rollen en plichten van de werkgever/leidinggevende, inspecties, certificaties;
 • Plichten voor jou als leidinggevende ten aanzien van procedures, instructies en
 • signalering;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Uitgebreide module gevaarlijke stoffen;
 • Geluidsniveaus en klimatologische omstandigheden.
Tijdens de cursus zie je presentaties, korte filmpjes en wordt er geoefend met vragen uit proefexamens.

Zelfstudie
Voor start van de cursus VCA-VOL ontvang je het cursusboek. Je dient dit boek goed te bestuderen en het proefexamen te maken. Zie je die voorbereiding niet zitten, dan kun je in overleg met ons deelnemen aan een tweedaagse cursus VCA-VOL, waarvoor je je niet hoeft voor te bereiden.

Examen en Certificaat
Aan het einde van de dag doe je examen. Als je slaagt ontvang je het Certificaat VCA-VOL.
Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Herhaling cursus VCA-VOL
Het VCA-certificaat is 10 jaar geldig. Wanneer je certificaat is verlopen moet je opnieuw examen doen. Er is geen VCA-VOL herhalingscursus beschikbaar omdat er gedurende de afgelopen 10 jaar teveel wijzigingen zijn doorgevoerd in de regelgeving.

Code 95 CCV
Onze VCA-cursus is door CCV erkend in het kader van Code 95. U krijgt hiervoor zeven punten, meld dat wel even bij de inschrijving. Wij moeten je namelijk tijdig aanmelden bij het CBR. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Deelnemers
VCA-VOL is bedoeld voor mensen die leidinggeven aan medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren en/of werken onder risicovolle omstandigheden.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze VCA-VOL cursus ook voor groepen. Deze wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die jou het best schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Aantal dagdelen en prijs
De VCA-VOL cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten en exclusief € 75,- examengeld.

Meer mogelijkheden
Bel (015 - 2191390) of mail (info@mkbct.nl) als je meer wil weten over:
 • Andere data en/of cursusplaatsen voor cursus VCA-VOL;
 • VCA-VOL bestaande uit twee dagen (zonder zelfstudie);
 • VIL-VCU met zelfstudie;
 • VIL-VCU bestaande uit twee dagen (zonder zelfstudie);
 • VCA Basisveiligheid in het Pools.
VIL-VCU
Ben je intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan is het belangrijk dat je beschikt over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU). Daarmee geef je aan dat je weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VCA-VOL en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener - uitzendorganisatie - uitleenkracht’. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in VIL-VCU.

Data 'VCA-VOL: veiligheid voor leidinggevenden'
op plaats op maand
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018