VCA Basisveiligheid

VCA-certificatie staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, de VGM Checklist Aannemers. De cursus VCA Basis geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van veilig werken. Als jij of je bedrijf werk doet met een verhoogd risico, dan is het hebben van het VCA certificaat verstandig. Het vergroot de veiligheid op de werkplaats en voorkomt letsel en uitval. Omdat het VCA-certificaat steeds belangrijker wordt voor het mogen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden vergroot het ook de kans op nieuwe opdrachten.

Doelstelling
Met een VCA-certificaat voldoe je direct aan de meeste eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Potentiële opdrachtgevers weten dat ze op het gebied van veilig werken bekwame mensen binnenhalen.

Programma
In de VCA basiscursus komt het volgende aan de orde:
 • Veiligheidswetgeving;
 • Gevaren, risico’s en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
 • Taken, rechten, plichten en overleg;
 • Procedures, instructies en signalering;
 • Voorbereiden op noodsituaties;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand en explosie;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Ergonomische werkplek;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Tijdens de cursus zie je presentaties, korte filmpjes en wordt er geoefend met vragen uit proefexamens.

Examen en Certificaat
Aan het einde van de dag doe je examen. Als je slaagt ontvang je het Certificaat VCA Basisveiligheid. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Herhaling cursus VCA Basis
Het VCA-certificaat is 10 jaar geldig. Wanneer je certificaat is verlopen moet je opnieuw examen doen. Er is geen VCA-herhalingscursus beschikbaar omdat er gedurende de afgelopen 10 jaar teveel wijzigingen zijn doorgevoerd in de regelgeving.

Code 95 CCV
Onze VCA-cursus is door CCV erkend in het kader van Code 95. U krijgt hiervoor zeven punten, meld dat wel even bij de inschrijving. Wij moeten je namelijk tijdig aanmelden bij het CBR. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Deelnemers
VCA is bedoeld voor medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren en/of werken onder risicovolle omstandigheden.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze VCA-cursus ook voor groepen. Deze wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die jou het best schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Aantal dagdelen en prijs
De VCA-cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten en exclusief € 75,- examengeld.

Meer mogelijkheden
Bel (015 - 2191390) of mail (info@mkbct.nl) als je meer wil weten over:
 • Andere data en/of cursusplaatsen voor cursus VCA Basisveiligheid;
 • VCA VOL bestaande uit twee dagen (zonder zelfstudie);
 • VIL-VCU met zelfstudie;
 • VIL-VCU bestaande uit twee dagen (zonder zelfstudie);
 • VCA-Basisveiligheid in het Pools.
VIL-VCU
Ben je intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan is het belangrijk dat je beschikt over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU). Daarmee geef je aan dat je weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie - uitleenkracht’. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in VIL-VCU.

Data 'VCA basisveiligheid'
op plaats op maand
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018