Vervolgtraining Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren

Tijdens de vervolgtraining Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren ligt het accent op praktische oefening en toepassing van de tijdens de basistraining opgedane kennis. Op verzoek van cursisten wordt er veel geoefend in telefonisch incasseren. 

Doelstelling
Op een praktische manier krijgt u inzicht in bepaald gedrag van mensen en hoe u hiermee om moet gaan. Bij een incassogesprek kunnen de emoties soms hoog oplopen en is het noodzakelijk dat de debiteurenbeheerder daar professioneel mee omgaat. U leert het effectief aankondigen van sancties (inschakelen incassobureau) of het invoeren van een leveringstop. Dit zijn lastige gesprekken waarbij de relatie met de klant echt onder druk kan komen te staan. U leert de klant te wijzen op de betalingsverplichting zonder de professionaliteit uit het oog te verliezen. Rollenspellen zorgen voor de praktische vertaling.

Programma 
In de vervolgtraining 'Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie.
  • Inventariseren leerdoelen.
  • Rollenspel 1 en evaluatie.
  • Rollenspel 2 en evaluatie.
  • Omgaan met verschillende gedragsstijlen.
  • Het aankondigen van sancties.
  • Rollenspel 3 en evaluatie.

Deelnemers 
Deze training is bestemd voor mensen die aan de basiscursus Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren hebben gevolgd en voor mensen die al ervaring hebben, maar graag hun gesprekstechnieken willen fijnslijpen.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze training ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Eventueel kan de training naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. De prijs per deelnemer is € 375,- voor leden van MKB-Nederland en € 399,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW en exclusief een bijdrage van € 19,75 arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.

Verwante cursussen
MKB Cursus & Training verzorgt ook de:


Data 'Vervolgtraining Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren'