CEDEO Maatwerk CEDEO Open

Een erkende organisatie met zeer tevreden klanten

MKB Cursus & Training is een door CEDEO officieel erkende opleidingsorganisatie. Uit een onderzoek van CEDEO blijkt dat vrijwel alle klanten van MKB Cursus & Training tevreden tot zeer tevreden zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten. MKB Cursus & Training voldoet daarmee ruimschoots aan de strenge criteria die gelden voor de CEDEO erkenning voor open bedrijfsopleidingen en maatwerkbedrijfsopleidingen.

CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie voor onder andere opleidingsinstituten. Het CEDEO keurmerk wordt, na een diepgaand onderzoek, alleen verstrekt aan organisaties waarvan de klanten beduidend boven gemiddeld tevreden zijn. Dit onderzoek wordt elke twee jaar herhaald.

MKB Cursus & Training is dé partner van MKB-Nederland voor bedrijfsopleidingen. Ook is MKB Cursus & Training de opleidingspartner van onder andere tal van brancheorganisaties, commerciële organisaties en anderen.

Onderzoek CEDEO:

Klanttevredenheid MKB Cursus & Training scoort ruim 95 %!

De tevredenheid van onze klanten over de geleverde diensten is erg hoog en bedraagt ruim 95%. Alle klanten zijn bereid MKB Cursus & Training aan te bevelen. De referenten zijn vol lof over de trainers en de zeer hoge praktijkgerichtheid van de trainingen en opleidingen. Vrijwel alle klanten zijn zeer tevreden over de organisatie en administratie. Een belangrijke reden om zaken met ons te (blijven) doen is de goede kwaliteit en de gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Dit blijkt uit een door CEDEO uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek in april en mei 2017.

MKB Cursus & Training behaalde op grond van het hier voor genoemde onderzoek (opnieuw) ruimschoots de CEDEO-erkenning voor maatwerkopleidingen en voor open opleidingen. Een aparte erkenning werd verstrekt voor het verzorgen van PE opleidingen aan accountants. De erkenningen gelden tot 1 juli 2019.

Alleen bureaus met minimaal 80% klanttevredenheid (naast andere voorwaarden) komen in aanmerking voor het CEDEO keurmerk. Van de ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten in Nederland beschikken er slechts 800 (9%) over een CEDEO erkenning.

CEDEO heeft de klanttevredenheid onderzocht op elf verschillende aspecten. Op alle aspecten tonen klanten zich (zeer) tevreden. Onderstaand een samenvatting van het onderzoek met uitspraken van klanten. Voor de naam MKB Cursus & Training gebruiken wij onderstaand als afkorting MKB.

Opleidingsprogramma (op maat)

 • Heldere offerte. De prijsstelling daarin is eveneens duidelijk. Afhankelijk van het soort training wordt er met een ieder een persoonlijke intake gedaan om het startniveau te bepalen. Op basis daarvan wordt het programma vastgesteld.
 • Enkele respondenten melden dat zij hun voorkeur voor een trainer aangeven. Eén van hen zegt bijvoorbeeld: “MKB kent onze organisatie inmiddels goed. Zij weten precies welke trainers bij ons passen.”
 • In sommige programma’s worden casussen uit de organisatie van de opdrachtgever opgenomen. Daarmee sluiten de programma’s goed aan op de praktijksituaties van de deelnemers. Ook op dit onderdeel zijn alle referenten (zeer) tevreden.

Opleidingsprogramma (open)

 • Alle geïnterviewden geven aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over de opleidingsprogramma’s.

Uitvoering (op maat)

 • Het gaat vaak om praktijkgerichte trainingen waarbij er vooral vaardigheden worden geoefend.
 • Naast een stukje theorie worden er veel oefeningen gedaan.
 • Enkele uitspraken over de uitvoering van de trainingen:
  • “Wij hebben met name over verschillende onderwerpen gediscussieerd. Dat gaf veel stof tot nadenken. Ook hebben wij een rollenspel gedaan”,
  • “Eerst werd stilgestaan bij de missie en de visie van onze organisatie om het kader te bepalen. Vervolgens hebben wij discussies gevoerd. Daarbij kwamen de persoonsbeschrijvingen en de onderlinge verschillen aan de orde. Het waren heel open gesprekken. Er werd oplossingsgericht gedacht. Daarbij werd er niet op de klok gelet. Dat was heel fijn.”
 • Negentig procent van de referenten is (zeer) tevreden over de uitvoering van de opleidingen.

Uitvoering (open)

 • 80% van de referenten is (zeer) tevreden over de uitvoering van de opleidingsprogramma’s.
 • Naast een stuk theorie worden er voldoende praktijkopdrachten gedaan; soms door middel van rollenspelen of door feitelijk oefenen.
 • Referenten geven aan het prettig te vinden dat alle deelnemers afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf. Dat maakt de herkenning en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen groot.
 • Enkele uitspraken over de uitvoering van de trainingen:
  • “Wij hebben veel oefeningen gedaan en mochten daarbij cijfers uit onze eigen organisatie inbrengen. De groep was niet te groot. Alle deelnemers kwamen uit vergelijkbare bedrijven en waren van hetzelfde niveau. Er was voldoende aandacht voor iedereen”,
  • “De training was heel interactief. Er werden veel voorbeelden uit de praktijk gegeven waarover wij in groepsverband hebben gediscussieerd. We kregen veel tips en tricks”.

Opleiders (op maat)

 • De meeste referenten zijn vol lof over de opleiders.
 • Men vindt hen deskundig en praktijkgericht.
 • In de bedrijfshulpverleningscursussen worden er Lotus-slachtoffers ingezet. Ook zij worden goed beoordeeld.
 • Enkele citaten over de docenten:
  • “De trainer wist de behoeften van de deelnemers sterk te vertalen in oefeningen en in de gesprekken. Hij wist een ieder bij de training te betrekken. Ook didactisch is hij goed onderlegd”,
  • De docent hield stevig de regie in handen en daagde iedereen uit om eerlijk tegen elkaar te zijn” en
  • “De instructeur kon heel goed uitleggen. Hij was ook heel benaderbaar. Toen er tijd over bleek te zijn heeft hij op individueel niveau een aantal documenten beoordeeld.”

Opleiders (open)

 • Men vindt de opleiders vakbekwaam. Zowel theoretisch als didactisch. Ook de praktijkervaring die zij hebben, wordt gewaardeerd. De trainers weten een goede groepsdynamiek te bewerkstelligen. Enkele uitspraken over de docenten:
  • “De trainers wisten iedereen uit de groep bij de trainingen te betrekken. Zij daagden iedereen uit en stelden een ieder op zijn of haar gemak. Dat leidde tot goede discussies. Bovendien werd de stof op een manier gebracht waardoor je zelf moest gaan nadenken. Van het begin tot het eind van de training heb ik op het puntje van mijn stoel gezeten”,
  • “De docenten zijn doorgewinterde rotten in het vak. Zij weten goede voorbeelden aan te dragen. Daarnaast zijn zij vriendelijk, praktisch en flexibel. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng in de training” en
  • “De trainer was een man van de praktijk met veel vakkennis. Hij gaf goede feedback. Ook op onderlinge kennisverschillen tussen de deelnemers wist hij goed in te springen.”
 • Eén referent geeft aan dat hij om de kwaliteit van de trainer kiest voor samenwerking met MKB.
 • Ook een ander geeft aan in een vervolgtraining specifiek om een bepaalde docent te hebben gevraagd.

Accommodatie (open)

 • Men is enthousiast over de leslocaties. Men vertelt dat er prima lesruimtes worden gekozen met voldoende faciliteiten.
 • Ook de lunch wordt goed verzorgd en gewaardeerd.
 • En er is gedacht aan de parkeermogelijkheden.
 • Vooral ook het feit dat er veel leslocaties in het land zijn, vindt men een pre. Daardoor blijft de reistijd voor de deelnemers beperkt.
 • Veelal is er gekozen voor een centrale locatie met ook een station in de buurt of is er een hotelovernachting mogelijk.

Natraject (op maat)

 • Sommigen vertellen dat de docent na de training altijd even contact opneemt met de opdrachtgever om het verloop van de training te bespreken en om te vernemen of er nog bijzonderheden zijn.
 • Deelnemers geven aan veel aan de training te hebben gehad. Zo zeggen enkelen:
  • “Er was veel aansluiting bij de praktijk. Dat wat ik heb geleerd is heel toepasbaar”,
  • “Het betrof een korte cursus. Er is geen nazorg nodig, maar het is altijd mogelijk om contact met de trainer op te nemen” en
  • “De training heeft veel effect gehad. Wij hebben tips en tricks gekregen voor in de praktijk. Als gevolg van de training hebben wij tot een vervolg besloten.”

Natraject (open)

 • Over het natraject is men enthousiast. De meeste deelnemers geven aan dat de training na afloop is geëvalueerd. Er wordt gecheckt of er aan de opleidingsbehoeften is voldaan.
 • Enkelen geven aan dat het mogelijk is de docent nog te benaderen. Dat wordt als prettig ervaren. Ook geven cursisten aan profijt te hebben gehad van de training. Zo vertelt één van hen:
  • “Door de cursus ga ik rustiger om met het personeel. Ik heb meer geduld gekregen en stel meer vragen. Ik laat medewerkers meer zelf nadenken. Ik kan dat wat ik heb geleerd echt toepassen.”
  • Een ander zegt: “Ik heb praktische vaardigheden geleerd waarmee ik aan de slag kan gaan in het debiteurenbeheer. Dat is heel prettig.”

Organisatie en Administratie (op maat)

 • Men vindt dat MKB goed bereikbaar is, de afspraken nakomt en de deelnemers van tijdige en juiste informatie voorziet. Ook de facturen worden op tijd verzonden en kloppen met de gemaakte afspraken. De communicatie verloopt vlot en goed.
  • “Zij zijn meewerkend en meedenkend” en
  • “Zij zijn flexibel als er lesdata moeten worden aangepast. Daarin zijn zij heel behulpzaam”, aldus enkele positieve opmerkingen over de organisatie en administratie. Aan sommige trainingen zijn certificaten verbonden. Deze worden op tijd verstuurd. De referenten geven alleen maar positieve scores op dit onderdeel. Twintig procent is ‘tevreden’. Zeventig procent zelfs ‘zeer tevreden’.

Organisatie en Administratie (open)

 • Alle referenten tonen zich ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de organisatie en administratie. De geïnterviewden zijn van mening dat het instituut goed bereikbaar is, de afspraken nakomt en alles tijdig toestuurt.
 • Ook vindt men de medewerkers flexibel, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het verzetten van een trainingsdag. Als er al eens iets mis gaat, dan wordt dat snel en goed opgelost. Men vindt de medewerkers behulpzaam.
  • “Als er vragen zijn dan word je niet met een kluitje in het riet gestuurd. Zij denken mee en geven snel antwoord”, aldus een uitspraak van een positief gestemde referent. Een ander zegt:
  • “De hele afwikkeling loopt gesmeerd.” Enkele geïnterviewden geven aan het prettig te vinden dat zij een vast aanspreekpunt bij MKB hebben.

Relatiebeheer (op maat)

 • Geïnterviewden geven aan nieuwsbrieven en/of het programmaboek te ontvangen waarmee men op de hoogte wordt gehouden van nieuwe opleidingen.
 • Zij geven aan dat zij het instituut weten te vinden als daar behoefte aan is.
 • Zij vinden het prettig dat zij niet ‘overvoerd’ worden met informatie.

Relatiebeheer (open)

 • “Wij worden regelmatig door middel van een nieuwsbrief en per post op de hoogte gehouden over nieuwe opleidingen en ontwikkelingen. Er is voldoende nieuw aanbod.”
 • Deze vorm van relatiebeheer wordt door de meesten (80%) als positief ervaren. Zij geven dan ook aan (zeer) tevreden hierover te zijn en lichten toe:
 • “Wij weten hen te vinden als wij hen nodig hebben.”

Prijs-kwaliteitverhouding (op maat)

 • Enkelen geven aan de prijs wel eens met andere opleidingsinstituten te hebben vergeleken en noemen de prijzen marktconform.
 • Omdat men de kwaliteit van de cursussen en trainingen goed vindt, is dit voor de meesten een reden om met MKB te blijven samenwerken.

Prijs-kwaliteitverhouding (open)

 • Alle geïnterviewden zijn (zeer) tevreden over de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de opleidingen.
 • Verschillende referenten geven aan de prijs wel eens vergeleken te hebben met andere leveranciers en zijn tot de conclusie gekomen dat het deelnamebedrag goed aansluit bij de markt.
 • De kwaliteit van de opleidingen is daarmee in verhouding. Voor sommigen is de prijs van de opleiding een selectiecriterium geweest.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal (op maat)

 • Aan het eind van dit onderzoek luidt de conclusie dat alle respondenten tevreden en zeer tevreden zijn over de wijze waarop MKB haar cursussen en trainingen verzorgt en over de samenwerking met dit instituut.
 • Als pluspunten worden de flexibiliteit en de servicegerichtheid genoemd. “Al onze wensen worden zo veel als mogelijk ingewilligd”, merkt een referent ter toelichting op.
 • Een ander benoemt specifiek de persoonlijke aandacht die er voor de deelnemers is als voordeel.
 • Alle respondenten geven aan MKB aan te willen bevelen aan anderen of hebben dit al eens gedaan.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal (open)

 • Voor alle referenten is de tevredenheid over de uitvoering van de opleidingen en de samenwerking met het opleidingsinstituut hierin reden om MKB aan te bevelen aan anderen. Velen hebben dit al eens gedaan.
 • Zestig procent geeft dan ook de score ‘tevreden’ op dit onderdeel, terwijl veertig procent zelfs ‘zeer tevreden’ is.
 • Tot slot enkele uitspraken van geïnterviewden die de tevredenheid over MKB onderstrepen:
  • “MKB heeft twee hele goede cursussen verzorgd, waar wij met plezier op terugkijken”,
  • “MKB is modern en professioneel. Zij zijn echt op het midden- en kleinbedrijf gericht. Dat is fijn” en
  • MKB spreekt de taal van de ondernemer. Ook de ervaring van de docenten sluit daarop aan. Zij zijn concreet. Dat is prettig.”

Het volledige onderzoekrapport kunt u opvragen bij drs. Jeanne Dumoulin: dumoulin@mkbct.nl.