Thema:

Arbo en Veiligheid

Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en bezoekers. Veiligheid en gezondheid moeten dus zijn geïntegreerd in het totale beleid van de organisatie. Uitgangspunt hiervoor is de ARBOwet. Deze wet verplicht de werkgever zich te laten bijstaan door medewerkers die deskundig zijn op het gebied van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening. Die medewerkers moeten hiervoor speciaal worden opgeleid en kunnen dan worden ingezet als preventiemedewerker en als verantwoordelijke bedrijfshulpverlener. MKB Cursus & Training verzorgt hiervoor diverse trainingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV ) en opleidingen voor preventiemedewerker. Ook zijn er trainingen over Winkelcriminaliteitspreventie, Agressiebeheersing, Overvalpreventie, VCA, AED, Reanimatie enz.
Het gaat bij deze trainingen om meer dan het voldoen aan een wettelijke verplichting. Welzijn, veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en klanten zijn er mee gediend!

Cursussen:

Basistraining BHV met e-learning

Wilt u de theorie van bedrijfshulpverlening in uw eigen tempo bestuderen op momenten die u het beste uitkomen dan kan dat door middel van e-learning. Online maakt u zich met een mix van werkvormen de theorie van BHV eigen. Dit doet u met tekst, plaatjes, films, animaties, vragen en toetsen. Per hoofdstuk toetst u uw kennis door middel van vragen. Rondt u de E-learning module succesvol af dan kunt u deelnemen aan de Praktijkdag, waar veel geoefend en getraind wordt in praktijksituaties.

Basistraining bedrijfshulpverlening

Over de basistraining bedrijfshulpverlening, BHV : In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer het Certificaat Bedrijfshulpverlening van MKB Cursus & Training. Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze trainingen om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. 

Herhalingstraining bedrijfshulpverlening

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer het Certificaat Bedrijfshulpverlening van MKB Cursus & Training. Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Het gaat bij het volgen van deze trainingen om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Als u beschikt over een certificaat Bedrijfshulpverlening wordt dit verlengd als u deze herhalingstraining met succes heeft gevolgd. 

Omgaan met lastige klanten en agressief gedrag

Veel werknemers van bedrijven hebben dagelijks contact met hun klanten. Meestal is dat contact aangenaam. Voor veel werknemers is dit contact een van de prettige kanten van hun werk. Maar soms gaat het fout. Terwijl van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij klantvriendelijk is, is een klant dan plotseling niet zo vriendelijk voor hem of haar. Klanten die onredelijk zijn, eisend of claimend. En soms zelfs ronduit agressief of gewelddadig.

Overvaltraining

Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een overval gebeurt per definitie onverwacht en gaat vaak gepaard met veel geweld en/of (doods)bedreigingen. Er wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden door overvallen, maar de grootste schade is niet uit te drukken in geld. Medewerkers die slachtoffer worden van een overval lopen een trauma op, wat in sommige gevallen verstrekkende gevolgen heeft. Wat kan een Overvaltraining voor u betekenen?
... meer over Overvaltraining

Preventiemedewerker

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten.
Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze rol vervullen.
De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.
... meer over Preventiemedewerker

VCA basisveiligheid

Begin jaren negentig stelden bedrijven vast dat ernstige ongevallen hoofdzakelijk werden veroorzaakt door (medewerkers van) (onder-)aannemers. Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hadden zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade. Deze ongevallen werden veelal veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Daarom wilde men uniforme duidelijkheid bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Besloten werd om één standaard in te voeren voor bedrijven, die werk mochten uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat sindsdien bekend als VCA.
Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbowet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt.
... meer over VCA basisveiligheid

VCA-VOL: veiligheid voor leidinggevenden

Begin jaren negentig stelden bedrijven vast dat ernstige ongevallen hoofdzakelijk werden veroorzaakt door (medewerkers van) (onder-)aannemers. Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hadden zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade. Deze ongevallen werden veelal veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Daarom wilde men uniforme duidelijkheid bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Besloten werd om één standaard in te voeren voor bedrijven, die werk mochten uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat sindsdien bekend als VCA. Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbo-wet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt.