Thema:

Financiën

Kennis en vaardigheden op tal van gebieden zijn nodig om een bedrijf, een organisatie of een afdeling effectief en efficiënt te laten functioneren. Financiën bepalen echter op termijn altijd het bestaansrecht en het succes. Vaak is dit ook de graadmeter op basis waarvan een oordeel wordt geveld. MKB Cursus & Training biedt cursussen op financieel gebied die u in staat stellen om financiële zaken (beter) te beoordelen, te analyseren, te controleren en bij te sturen. Naast financiële kennis en (management) vaardigheden zijn ook vaardigheden ten aanzien van debiteurenbeheer en telefonisch incasseren van groot belang.
Ook als u geen of zeer weinig financiële kennis en ervaring heeft kunt u terecht bij MKB Cursus & Training.

Cursussen:

Financieel management

U bent niet iemand die op de accountant moet wachten om de winst-en-verliesrekening te kunnen interpreteren. Maar uw bedrijfsresultaten analyseren, controleren en verbeteren, dat is een ander verhaal. Deze cursus is erop gericht om  uw ondernemingsresultaten te verbeteren.
Wij pakken dit structureel en systematisch aan.
... meer over Financieel management

Financiële basiskennis

Minimaal eenmaal per jaar wordt u geconfronteerd met financiële begrippen waar u niet dagelijks mee te maken hebt. Dan vindt de bespreking plaats met uw accountant. Het gaat dan over de balans en resultatenrekening van uw bedrijf. Misschien vraagt u zich dan wel eens af: Hoe moet ik al die informatie over mijn bedrijf eigenlijk beoordelen? Wanneer is er nu sprake van een gezonde financiële situatie? Hoe spoor ik eventuele knelpunten op? Is mijn bedrijf voldoende winstgevend?

Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren

Te laat betalen door debiteuren is erg vervelend. Dit kost onnodige rente en uw cashflow kan onder druk komen. Het risico dat er nooit wordt betaald neemt toe. De telefoon is een belangrijk hulpmiddel om uw vorderingen te incasseren. Hoe zorg ik dat mijn debiteuren op tijd betalen? Hoe overtuig ik een lastige klant die niet betaalt? Tijdens de training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren krijgt u antwoord.

Vervolgtraining Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren

U heeft de training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren gevolgd en u zou graag een dag intensief willen oefenen met datgene wat u toen heeft geleerd. Dat kan! In deze vervolgtraining wordt verder ingegaan op de rollenspellen die al eerder aan bod zijn geweest. Het leerrendement bij een rollenspel is zeer groot. De theorie van de eerst trainingsdag wordt in praktijk gebracht. Gesprekken worden opgenomen, teruggeluisterd en gezamenlijk geëvalueerd. U krijgt nog meer gevoel bij het telefonisch incasseren en behaalt nog meer succes.

Juridische aspecten van debiteurenbeheer

Een leverancier speelt zelf een grote rol in het slagen van een (juridische) incassoprocedure als een factuur niet wordt betaald door een klant. Tijdens deze training leren de deelnemers op een praktijkgerichte manier over de belangrijkste juridische onderwerpen die van toepassing zijn bij het dagelijkse debiteurenbeheer. Met deze kennis leren de cursisten vanuit juridisch oogpunt de belangrijkste aspecten van verantwoord zakendoen. Daarnaast kan de opgedane kennis worden gebruikt in de gesprekken met klanten, collega's of de incasso-intermediair (incassobureau, deurwaarder, advocaat).