Thema:

Ondernemerschap en management

MKB Cursus & Training is een trainingsbureau dat het ondernemerschap van binnen uit kent. De meeste trainers hebben zelf ervaring als ondernemer. Een bureau met trainers die samen met u willen ondernemen.
Voor ondernemers en door ondernemers.
Niet voor niets dé partner voor bedrijfsopleidingen van ondernemersorganisatie MKB-Nederland.
Het aansturen en managen van een bedrijf, organisatie of afdeling vraagt steeds meer kennis, vaardigheden en creativiteit. Van u als ondernemer of manager wordt verwacht dat u strategie ontwikkelt, koers bepaalt en (aan) stuurt.
MKB Cursus & Training biedt u diverse gerichte trainingen en cursussen op de gebieden ondernemerschap en management die u en uw medewerkers verder kunnen helpen.
Verwante thema's:
Leiderschap en leidinggeven
Personeel
Cursussen:

Algemeen management

In de cursus Algemeen management gaat het vooral over ondernemerschap. U bent ondernemer, (adjunct-) directeur of algemeen manager van een bedrijf of een zelfstandige afdeling. Uw organisatie is veranderd. De economie gedraagt zich grillig. Hoe geeft u sturing aan een veranderende organisatie en hoe maakt u strategische keuzes?
... meer over Algemeen management

Middle management

De middle manager heeft in elke organisatie een belangrijke functie. Hij of zij moet er niet alleen voor zorgen dat het uitgestippelde beleid wordt uitgevoerd, maar hij moet ook ook de belangen van zijn medewerkers behartigen. De eisen die worden gesteld, zijn dan ook niet gering. Kennis en inzicht in managementprincipes, informatie- en communicatietechnieken en leidinggeven zijn onontbeerlijk.
... meer over Middle management

Doorgroeien na de start

U heeft als ondernemer de start met glans doorstaan. Nu staat u voor de vraag: hoe verder? Uw bedrijfsactiviteiten zijn veranderd en toegenomen. Niet alleen in omvang, maar ook in diversiteit. Daarom is het goed eens stil te staan bij uw positie. Levert elke activiteit wel genoeg op? Moet u zich specialiseren? Hoe zit het met de financiële structuur van uw bedrijf? enz. De cursus Doorgroeien na de start is gericht op de problematiek van doorstartende ondernemingen en helpt u om antwoord te geven op de genoemde vragen.

OR-training voor ondernemers

De Wet op de Ondernemingsraden 1998 geeft aan de ondernemingsraad een zelfstandige positie. De regels waarmee het overleg tussen de Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging (OR / PVT) en de ondernemer is omgeven zijn onderwerp in deze training. In de cursus wordt aandacht besteed aan de bevoegdheden van de OR / PVT en de rechten en plichten van de bestuurder. U traint de vaardigheden om een succesvolle samenwerking met de OR / PVT te ontwikkelen.

Bedrijfsovername in familiebedrijven

Zo'n 70% van de in Nederland gevestigde bedrijven is een familiebedrijf. Ongeveer een derde is bezig met de overdracht aan opvolgers. In geval van overname of opvolging door kinderen loopt het meestal goed. Maar er zijn altijd veel voorkomende vragen aangaande belastingen, bedrijfscontinuïteit, waardebepaling, enz. In deze cursus krijgt u de antwoorden die u helpen op deze grote stap in goede banen te leiden.

Strategietraining voor MKB-ers

Strategie is de continue strijd om de klant en het bestaansrecht van uw bedrijf! Succesvolle ondernemers stellen vanuit hun eigen missie en visie hun eigen heldere doelen op. Zij durven de uitdaging aan te gaan door focus te leggen op hun eigen kracht en zetten alles in om het vertrouwen van de klant te winnen en te behouden. Tijdens deze strategietraining leert u doelstellingen om te zetten in een praktische strategie die zorgt voor succes.

Strategietraining voor ZZP-ers

Strategie is de continue strijd om de klant en uw zakelijk bestaansrecht! Succesvolle ondernemers stellen vanuit hun eigen missie en visie hun eigen heldere doelen op. Zij durven de uitdaging aan te gaan door focus te leggen op hun eigen kracht en zetten alles in om het vertrouwen van de klant te winnen en te behouden. U leert doelstellingen omzetten in een praktische strategie die voor succes zorgt.

Succesvol inschrijven op Europese aanbestedingen

Hoe kunt u uw organisatie optimaal voorbereiden op een aanbesteding en hoe slaagt u erin de beste inschrijving op de aanbesteding te maken? Heeft u een beeld van de overheidspartijen die de markt gaan uitvragen naar producten en/of diensten? Kent u de eisen die aan uw organisatie en aan uw diensten worden gesteld? In deze training krijgt u handvatten om meer uit uw organisatie te halen en een inschrijving winnend af te sluiten.