Thema:

OR en medezeggenschap

Medezeggenschap is een groot goed. Direct toepasbare kennis en vaardigheden zijn nodig om aan medezeggenschap een verantwoorde en effectieve invulling te geven. Dat geldt zowel voor de OR in totaliteit, als voor individuele OR leden.

MKB Cursus & Training verzorgt in samenwerking met Stichting Navigator praktische cursussen, trainingen en workshops voor leden van een OR, MZR of PVT. Leden kunnen individueel of samen met een of meer collega's deelnemen aan een cursus in de open inschrijving. In de praktijk blijkt dat u tijdens een open inschrijvingscursus niet alleen veel leert van uw cursusleider, maar ook van de ervaringen die andere deelnemers in hun OR hebben opgedaan. Ook biedt MKB Cursus & Training op maat gesneden cursussen en trainingen voor de leden van één OR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Jeanne Dumoulin. Telefoon (015) 219 13 93.
Cursussen:

Arbeidsrecht en Arbeidsvoorwaarden voor de OR

Arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij veel adviezen die een OR uitbrengt. Dat geldt zeker bij zaken waarvoor instemming van de OR nodig is. Ondernemingsraden worden ook steeds meer betrokken bij arbeidsvoorwaarden. Soms wordt de OR betrokken vanuit de CAO om meer maatwerk te kunnen leveren.
Deelnemers aan deze cursus krijgen leren zelf praktisch om te gaan met feitelijke situaties. Binnen het programma is er gelegenheid om desgewenst eigen problemen in te brengen.

Notuleren

In de cursus Notuleren leert u in één dag (beter) notuleren.
Vergaderingen worden in elk bedrijf en elke organisatie gehouden. Belangrijk is dat de essentie, de besluiten en de afspraken helder en duidelijk worden vastgelegd in notulen. Notulen moeten niet alleen goed leesbaar zijn, maar er ook goed verzorgd uitzien en voor iedereen te begrijpen.
... meer over Notuleren

Onderhandelen

Een manager of ondernemer moet regelmatig onderhandelen. Tijdens externe gesprekken maar ook intern. Hij of zij moet immers veelvuldig overleggen en beraadslagen om bepaalde ideeën of situaties te verkopen. Onderhandelen is meer dan goochelen met wisselgeld. Op de achtergrond speelt vaak een machtsspel. Dat vereist een passende strategie. Het onderhandelingsproces kan als volgt worden omschreven:
Twee of meer partijen met verschillende uitgangspunten, informatie en doeleinden proberen tot overeenstemming of een compromis te komen. Onderhandelen kan ook gezien worden als een communicatieproces waarbij gedachten, gevoelens en einddoelen bij de aanvang van het onderhandelen niet parallel lopen, maar uiteindelijk met elkaar in overeenstemming zijn.
... meer over Onderhandelen

De (veranderende) Arbowet en de rol van de ondernemingsraad

Het is belangrijk voor een ondernemingsraad om zicht te hebben op de Arbowet en welke positie zij inneemt met betrekking tot arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden voor (startende) OR-leden

Tijdens deze cursus krijgen nieuwe leden basisinzichten in de rechten en plichten van de OR. U gaat ervaren wat uw eigen rol en bijdrage daarin kunnen zijn en welke andere aspecten invloeden uitoefenen op het OR-werk.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Als het om werken gaat horen bij elke leeftijd specifieke eigenschappen en wensen. Elke leeftijd vraagt om maatwerk voor de betreffende medewerkers en voor de organisatie waarin dat waargemaakt moet worden. Binnen het leeftijdsbewust personeelsbeleid zal de komende tijd veel aandacht uitgaan naar de oudere leeftijdsgroepen omdat we voor het eerst weer langer gaan werken. Hier ligt de komende tijd een belangrijk aandachtveld voor de OR.

Opstart voor de ondernemingsraad

U gaat aan de slag als nieuwgekozen ondernemingsraad, maar er komen een heleboel zaken op u af waar u nog niet helemaal op bent voorbereid. In deze cursus leert u met name de praktischt kant van het OR-werk.

Resultaatgericht vergaderen

Er wordt enorm veel vergaderd in het land. Sommige mensen zijn 75% van hun werktijd bezig met vergaderen. Er zijn zelfs mensen die niets liever doen. Sommigen vergaderen met veel tegenzin en verzinnen alles om zich er aan te kunnen onttrekken. Zij vinden dat er teveel vergaderd wordt en kostbare tijd verknoeid wordt en dat het te weinig oplevert. Vergaderingen bestaan vaak uit lange monologen, met weinig inbreng van de deelnemers. De discussies gaan van de hak op de tak. Het doel van de agendapunten is vaak onduidelijk. Soms is het goed om met dit soort overleg te stoppen. Dat werkt namelijk averechts. Goed vergaderen is niet makkelijk. Het vereist kennis van zaken en oefening van voorzitters en deelnemers. Goed en effectief vergaderen kan enorm veel opleveren. Het is te leren!

Succesvol overleg met de bestuurder

Veel ondernemingsraden worstelen met de vraag hoe zij meer rendement uit het overleg met hun bestuurder kunnen halen. Waarbij men elkaar beter gaat begrijpen en tot een succesvolle samenwerking kan komen.