Thema:

Persoonlijke vaardigheden

Je raakt nooit uitgeleerd op het gebied van persoonlijke vaardigheden. U kunt zich op dit gebied steeds verder, dieper en breder ontwikkelen. Of het nu gaat om onderhandelen, presenteren, vergaderen, notuleren, time-management of trainingsvaardigheden.
MKB Cursus & Training verzorgt op deze gebieden korte, praktische en direct toepasbare cursussen en trainingen.
Verwante thema's:
Communicatie

Marketing en verkoop
Cursussen:

Onderhandelen

Een manager of ondernemer moet regelmatig onderhandelen. Tijdens externe gesprekken maar ook intern. Hij of zij moet immers veelvuldig overleggen en beraadslagen om bepaalde ideeën of situaties te verkopen. Onderhandelen is meer dan goochelen met wisselgeld. Op de achtergrond speelt vaak een machtsspel. Dat vereist een passende strategie. Het onderhandelingsproces kan als volgt worden omschreven:
Twee of meer partijen met verschillende uitgangspunten, informatie en doeleinden proberen tot overeenstemming of een compromis te komen. Onderhandelen kan ook gezien worden als een communicatieproces waarbij gedachten, gevoelens en einddoelen bij de aanvang van het onderhandelen niet parallel lopen, maar uiteindelijk met elkaar in overeenstemming zijn.
... meer over Onderhandelen

Time management

Hoe vaak verzucht u dat u geen tijd hebt, dat u niet aan uzelf toekomt, dat de tijd vliegt, dat een dag wat u betreft wel twee maal 24 uur zou moeten hebben...
En hoe vaak hoort u anderen niet hetzelfde zeggen? Uw tijd goed beheren is geen gemakkelijke opgave.
De cursus Time Management zet u op het spoor om uw tijd te leren beheersen. Tijdens deze cursus wordt aangegeven hoe u doelgericht kunt werken en hoe u uw tijd efficiënter kan besteden. De cursusleider geeft u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt.
... meer over Time management

Presenteren voor publiek

U kunt slechts eenmaal een eerste indruk maken. In iedere onderneming of organisatie komt het voor dat plannen en ideeën aan de medewerkers gepresenteerd moeten worden. Ook vragen groepen klanten of een groep opdrachtgevers, een plan of een aanbieding te presenteren. Een goede presentatie is van belang voor de indruk die u achterlaat bij uw toehoorders en vergroot uw kansen op zakelijk succes.

Resultaatgericht vergaderen

Er wordt enorm veel vergaderd in het land. Sommige mensen zijn 75% van hun werktijd bezig met vergaderen. Er zijn zelfs mensen die niets liever doen. Sommigen vergaderen met veel tegenzin en verzinnen alles om zich er aan te kunnen onttrekken. Zij vinden dat er teveel vergaderd wordt en kostbare tijd verknoeid wordt en dat het te weinig oplevert. Vergaderingen bestaan vaak uit lange monologen, met weinig inbreng van de deelnemers. De discussies gaan van de hak op de tak. Het doel van de agendapunten is vaak onduidelijk. Soms is het goed om met dit soort overleg te stoppen. Dat werkt namelijk averechts. Goed vergaderen is niet makkelijk. Het vereist kennis van zaken en oefening van voorzitters en deelnemers. Goed en effectief vergaderen kan enorm veel opleveren. Het is te leren!

Train de trainer

Bent u al trainer of wilt u trainer worden? Gaat u voor uw eigen organisatie of misschien voor andere organisaties trainingen verzorgen, maar heeft u het gevoel nog kennis en vaardigheden tekort te komen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de stof helder overkomt en het geleerde beklijft bij uw cursisten? Hoe kunt u de leerdoelen bereiken? Hoe weet u dat uw cursisten hun leerdoelen behalen? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus Train de trainer.
... meer over Train de trainer

Zakelijk verleiden!

Verkopen draait om de juiste propositie, op het juiste moment, bij de juiste doelgroep en de juiste relatie. Maar zelfs met een fantastisch product of dienst blijkt dit niet altijd eenvoudig. U moet immers wel in staat worden gesteld om uw propositie te kunnen doen. En dan blijken prijs en specificaties lang niet altijd doorslaggevend.
... meer over Zakelijk verleiden!