Even voorstellen: Robert Schuurman

Robert SchuurmanRobert Schuurman heeft een ruime ervaring op het gebied van HRM, duurzame inzetbaarheid en medezeggenschap binnen bedrijven. Voor MKB Cursus & Training geeft hij een aantal trainingen die onder deze vakgebieden vallen.

Kun je iets vertellen over je carrièreverloop?
Ik ben 57 jaar, dus heb eigenlijk al een flinke carrière achter de rug. Mijn loopbaan begon bij de Koninklijke PTT Post, daar zat ik in ‘de operatie’, zoals dat zo mooi heet. Dat was een periode die volgde op mijn diensttijd, waarna ik een vervolgopleiding heb gedaan. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig heb ik binnen de PTT de overstap naar personeelszaken gemaakt, waar ik in Roosendaal en Breda actief werd als HR-adviseur. In die periode werd ik geconfronteerd - en met mij een hoop andere collega’s - met een grote reorganisatie. Moderniseren en automatiseren, dat was destijds het nieuwe elan. In die periode ben ik actief geworden in de medezeggenschap van de PTT. Logischerwijs werd in deze tijd ook mijn interesse gewekt in de impact van reorganisaties. Actief lid van de vakbond was ik al een tijd en in 1998 ben ik uiteindelijk overgestapt naar vakbond De Unie om daar als cao-onderhandelaar aan de slag te gegaan. In die functie ben ik tot 2012 werkzaam geweest en heb ik veel collectieve en individuele trajecten begeleid, mensen die met vraagstukken kwamen te zitten, gerelateerd aan arbeidsrecht.

In 2012 ben ik voor mezelf begonnen, na een prachtige maar intensieve periode bij de vakbond. Als zelfstandige heb ik Stonehenge Consultancy opgericht. Ik adviseer bedrijven met verschillende HR-vraagstukken en bied ook online HR-services aan. Daarnaast adviseer ik bedrijven rondom duurzame inzetbaarheid. Ik adviseer dan niet zozeer wat zij moeten doen, maar hoe zij hun beleid moeten vormgeven. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat een medewerker nu en in de toekomst gezond en gemotiveerd bij het bedrijf, of eventueel elders werkzaam kan blijven. Een leven lang leren is hiervoor erg belangrijk, je moet personeel daarin faciliteren.

Hoe ben je bij ons terechtgekomen?
In 2021 heb ik kennis mogen maken met jullie organisatie via een oud-collega van mij, die ook voor MKB C&T trainingen heeft verzorgd, al was dat op een iets ander gebied. Bij MKB C&T leefde de wens om levensfase bewust personeelsbeleid trainingen aan te gaan bieden. Na de kennismaking bleek dat jullie ook mensen zochten die trainingen op het gebied van arbeidsrecht konden geven, wat natuurlijk ook direct in mijn straatje ligt. Het zijn beide trainingen die draaien om de ‘mens en zijn werk’.

Kun je een voorbeeld geven van je aanpak? Als het gaat over de trainingen duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en personeelsmanagement, die je voor ons geeft?
Dat is afhankelijk van de doelgroep. Directie, bestuurders, HR-managers, ze zitten allemaal nèt iets anders in de materie. Ik probeer mensen mee te nemen in mijn verhaal, om samen te kijken naar duurzame inzetbaarheid. En dan niet als een reeks van interventies, maar: Waar komt het fenomeen nu eigenlijk vandaan? Wat is het nu eigenlijk? De inzetbaarheid van mensen wordt bepaald - daar is veel onderzoek naar gedaan - door een aantal factoren. Nu meer dan ooit, met het oog op de snel veranderende arbeidsmarkt, is het een belangrijk onderdeel van organisaties geworden. Ik zie bij werkgevers weliswaar dat ze het belangrijk vinden maar hoe ze met het fenomeen moeten omgaan binnen de organisatie, dat is vaak niet duidelijk gesteld. Ze zetten dan bijvoorbeeld een fruitmand in de kantine, want dat is beter dan een broodje kroket. Maar naar mijn mening is alles wat je doet als interventie, zonder er eerst goed over na te denken, zonde van de energie. Ik zet dus vaak met trainers even een stap terug. Eerst het belangrijkste in kaart brengen, namelijk: Waar sta je nu als onderneming en waar wil je naartoe? Als je dat niet in beeld hebt, is het lastig om een HR-beleid te formuleren. Vaak helpt hier een praktisch voorbeeld uit de praktijk bij, ik zeg dan bijvoorbeeld tegen een groep: Als je als fabriek zestien verschillende machines maakt, dan kun je daarvoor doelen stellen. Bijvoorbeeld: Ik wil mijn bedrijf uiteindelijk verkopen, ik wil altijd gewoon zestien machines blijven produceren óf ik wil vier ingewikkelde machines gaan produceren, om mijn bedrijf toekomstbestendiger te maken. Met inzetbaarheid moet je het ook zo bekijken: Hoe ziet de toekomst van mijn personeel eruit? De HR-strategie moet matchen met jouw doelstellingen en daarna moet worden bekeken wat dat betekent voor de mensen op de werkvloer. Voorzie je groei? Voorzie je krimp? Allemaal zaken die hierin meespelen.

Op dit moment ben ik ook NPDI-partner. Het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) is een samenwerkingsverband met TNO waarin we proberen kennis en inzicht in de praktijk te brengen. Bij duurzame inzetbaarheid zijn er vier kerngebieden waar je rekening mee moet houden: gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, de balans werk/ privé en motivatie en betrokkenheid. Die vier hebben de meeste invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Daar ga ik dus in stap twee tijdens een training op inzoomen. Aan de hand van deze kerngebieden kun je een programma maken voor een organisatie. Het belang van bepaalde pijlers verschilt ook per bedrijf, dus komt advies al snel neer op maatwerk leveren als trainer en adviseur. Kortom: wat ik bij MKB C&T aanbied is wel vanuit een trainerschap waar je veel praktijkervaring voor nodig hebt. Het helpt dus dat ik in mijn tijd bij de vakbond veel op de werkvloer ben geweest.

Wat vind je het leukste aspect van je werk?
Ik ben in mijn carrière bij onnoemelijk veel bedrijven op bezoek geweest. Van een schoenmaker in Waalwijk met drie man personeel, tot de fabriek die de glazen maakte voor Heineken. Die ervaring zorgt ervoor dat ik nu goed kan inschatten wat een klant nodig heeft. De veelzijdigheid is voor mij persoonlijk het leukste. Ik haal er veel plezier uit om mijn kennis en ervaring over te dragen aan (jongere) mensen. Daarom ben ik ook blij met mijn trainerschap bij MKB C&T, naast mijn eigen praktijk als consultant. Wat me bij MKB C&T aanspreekt is dat het erg ‘hands on’ is, cursisten kunnen met hun opgedane kennis meteen aan de slag in de praktijk. En ik merk dat mensen die de training volgen dat ook echt doen. Vaak krijg ik nog vragen binnen van voormalig cursisten. En dat is mooi, want effect teweegbrengen in de praktijk, daar gaat het uiteindelijk om.
Daarnaast vind ik het ook boeiend om mijn kennis en ervaring wetenschappelijk te valideren, bijvoorbeeld in de samenwerking met een instituut als TNO. Die wetenschappelijke kant van inzetbaarheid is ook razend interessant, kennis die ik vervolgens concreet kan maken voor de ‘BV Nederland’. In februari ben ik hiervoor gestart met een masterstudie Management Wetenschappen, met als afstudeerrichting Duurzaam HRM aan de Open Universiteit. Ik geef dus ook het nog eens goede voorbeeld als het om ‘een leven lang leren’ gaat!

Hieronder een aantal trainingen die Robert Schuurman voor MKB Cursus & Training geeft: