Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is ontzettend belangrijk, maar wat houdt het precies in? Een bedrijfsnoodplan is een duidelijke beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die een organisatie heeft voorbereid om de effecten van calamiteiten te bestrijden en te minimaliseren. Dit plan houdt rekening met specifieke omstandigheden binnen een bedrijf en hoort tot de bedrijfsstrategie. Het hebben van een bedrijfsnoodplan heeft niet alleen een positief effect op het bedrijf tijdens een calamiteit, maar is ook belangrijk als er na afloop een verzekeraar wordt ingeschakeld.

 

Opzet bedrijfsnoodplan

Het opzetten van een bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende stappen:

 • Risico-inventarisatie (RI&E);
 • Organisatorische maatregelen, waaronder bedrijfshulpverlening;
 • Technische maatregelen;
 • Procedures en instructies;
 • Communicatie.

Het aantal benodigde BHV’ers binnen je organisatie wordt bepaald aan de hand van de risico-inventarisatie.
 

Wat wordt er vastgelegd

De volgende onderdelen worden vastgelegd in een bedrijfsnoodplan:

 • Instructies over hoe er gehandeld moet worden tijdens een calamiteit;
 • Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden;
 • Wie onderneemt welke actie bij ontruiming;
 • Namen en telefoonnummers van de BHV’ers;
 • Namen en telefoonnummers van mensen die geautoriseerd zijn om hulpdiensten te alarmeren;
 • Overzicht van alarmnummers;
 • Plaats waar EHBO-materialen en blusmiddelen beschikbaar zijn;
 • Instructie van personeel;
 • De locatie van de verzamelplaats;
 • Locaties van noodkaarten en plattegronden;
 • Tekeningen waar vluchtwegen, brandmelders en dergelijke zijn te vinden;
 • Instructies over hoe er gehandeld moet worden tijdens een bommelding.
Wij kunnen je helpen met het opstellen van zo’n bedrijfsnoodplan. Ook kunnen wij advies bieden waar dat nodig is, neem voor meer informatie contact op met drs. Jeanne Dumoulin. Telefoon: (015) 21 91 393.

 

Bedrijfsnoodplan