Wanneer wil je gaan?

Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 015 219 13 90

€ 1245,-
voor MKB-Nederland leden
€ 1320,- voor niet MKB-Nederland leden
Bekijk datums
€ 1245,-
voor MKB-Nederland leden
€ 1320,- voor niet MKB-Nederland leden
Inschrijven

Coachend leidinggeven B - de verdieping

Intro

De verdiepingstraining Coachend leidinggeven is een direct vervolg op de basistraining Coachend leidinggeven. De verdiepingstraining Coachend leidinggeven is bedoeld voor iedereen die deze basistraining bij ons heeft gevolgd. Of een vergelijkbare training elders. Evenals bij de basistraining coachend leidinggeven staat het boeken van vooruitgang centraal. Wat gaat er (al) goed? En wat kan er (nog) beter? Ook tijdens de verdiepingsslag is oefenen in de praktijk van groot belang. Werd bij de basistraining het coachproces tot de kern teruggebracht; in het vervolg worden de verschillende onderdelen verder uitgediept.

Wat leer je?

Tijdens de training Coachend leidinggeven De verdieping leer je verschillende methoden, technieken en basisvaardigheden kennen en deze toe te passen in de praktijk. Ook worden er enkele nieuwe vaardigheden geïntroduceerd. Na de verdiepingstraining heb je jezelf eigen gemaakt:
 • een open, coachende houding van 'niet weten' of met een 'leeg hoofd';
 • een 'groeimindset';
 • de L.S.D. techniek;
 • om bekwaamheden te koppelen aan de eigen werksituatie;
 • om in een positieve sfeer gesprekken te voeren met medewerkers, zowel sturend als ondersteunend;
 • om feedback te geven, te vragen en te ontvangen;
 • om leerervaringen te blijven zoeken en vinden;
 • om je eigen coachende vaardigheden in te schalen en verder te ontwikkelen;
 • coachend leiderschap toe te passen in de eigen praktijk en daar feedback over te vragen en zo nodig je eigen handelen bij te stellen.

Duur training

De verdiepingstraining coachend leidinggeven bestaat uit 3 dagen.

Programma

In de verdiepingstraining Coachend leidinggeven worden het volgende behandeld:
 • Wat is coaching en wat is een leidinggevende coach?
 • Uitleg over en oefenen met L.S.D.
 • Uitleg over en oefenen met 360° feedback en de 'sandwichfeedbackmethode'.
 • Het coachproces als schaal.
 • Introductie 'cirkeltechniek' en inventariseren van je bekwaamheden.
 • Nulmeting: waar sta je, en waar wil je uitkomen?
 • Oefenen met het coachmodel als schaal.
 • Waar sta je nu t.o.v. de nulmeting van dag 1.
 • Uitleg over en oefenen met het starten van een coachgesprek.
 • Een korte oriëntatie op de verdiepingstraining.
 • Uitleg over de 7-stappenaanpak.
 • De kracht van 'uitzonderingen'.
 • Opnieuw inschalen.
 • Evaluatie en feedback.
Kijk hier voor de aansluitende praktijktoets Coachend leidinggeven.

Voor wie?

De verdiepingstraining coachtend leidinggeven is bestemd voor iedereen die de basistraining bij ons heeft gevolgd. Of een vergelijkbare training elders.

Investering

Als lid van MKB-Nederland betaal je voor deze driedaagse training Coachend Leidinggeven € 1245,-; ben je geen lid, dan € 1320,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW.
Tip: Informeer bij je werkgever naar het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Werkgevers hebben immers veel profijt van de nieuwe kennis uit onze bedrijfsopleidingen

Vragen en tips

Heb je nog vragen over de verdiepingstraining coachend leidinggeven? Bel ons dan op (015) 219 13 90 of mail via info@mkbct.nl.

Kijk hier voor de de aansluitende praktijktoets Coachend leidinggeven.
Kijk hier voor de basistraining Coachend leidinggeven.

We geven ook andere cursussen en trainingen op het gebied van leiderschap en leidinggeven. Misschien vind je onderstaande suggesties ook interessant!
€ 1245,-
voor MKB-Nederland leden