Arbeidsrecht en Arbeidsvoorwaarden voor de OR

Arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij veel adviezen die een OR uitbrengt. Dat geldt zeker bij zaken waarvoor instemming van de OR nodig is. Ondernemingsraden worden ook steeds meer betrokken bij arbeidsvoorwaarden. Soms wordt de OR betrokken vanuit de CAO om meer maatwerk te kunnen leveren.

Deelnemers aan deze cursus krijgen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, inzicht in de relevante principes van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Zij leren zelf praktisch om te gaan met feitelijke situaties. Binnen het programma is er gelegenheid om desgewenst eigen problemen in te brengen.

Doelstelling
U meer inzicht te verschaffen in het arbeidsrecht zodat u in uw OR werk beter uit de voeten kunt met de arbeidsvoorwaarden. U kunt na afloop van de cursus inschatten onder welke omstandigheden u beter een deskundige kunt inschakelen.

Programma
 In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Wat zijn de principes van het arbeidsrecht in Nederland?
• De gevoeligheden tussen bestuurder en OR in het arbeidsrecht.
• Bij welke arbeidsvoorwaarden is er wel of geen rol voor de OR?
• Welke afspraken kunt u maken met de bestuurder?
• Wat is een praktische aanpak om uw invloed op het arbeidsvoorwaardenpakket te optimaliseren?

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemingsraadsleden die meer willen weten van arbeidsrecht en hun rol bij de arbeidsvoorwaardenontwikkeling.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze cursus ook voor leden van één OR en andere groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het beste schikt. Het programma kan eventueel naar uw wensen worden aangepast. Meer weten? Bel met Jeanne Dumoulin (015) 219 13 93.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 360,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen