Privacy statement

Wij, de medewerkers van MKB Cursus & Training, verwerken bij de uitvoering van onze werkzaamheden persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.
Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom willen wij u in dit privacy statement informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van wie worden er persoonsgegevens verzameld?
Wij leggen gegevens vast van onze klanten en van bedrijven en organisaties die zich hebben ingeschreven voor een cursus, training of workshop. Voor de potentiële klanten die een offerte hebben opgevraagd of een brochure leggen we alleen de gegevens vast die daarvoor relevant zijn. Voor geïnteresseerden die zich hebben gemeld voor de nieuwsbrief leggen we alleen het e-mailadres vast. Als u alleen onze website bezoekt, leggen we geen persoonsgegevens van u vast.

Met welk doel leggen wij gegevens vast?
MKB Cursus & Training verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

Wij spannen ons in om persoonsgegevens altijd op een veilige, rechtmatige, transparante en integere manier te verwerken.

 

Cursisten en contactpersonen
Indien u zich via deze website of een reactieformulier inschrijft op een cursus of training, vragen wij naar uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), de branche waarin u werkzaam bent en welk beroep u heeft. Wij vragen om uw geboortedatum om u een verjaardagskaart te kunnen sturen. De persoonsgegevens die u ons doorgeeft worden niet aan derden verkocht.

Uw persoonsgegevens
In onze dienstverlening leggen wij voornamelijk uw bedrijfsgegevens vast, maar het is mogelijk dat er ook persoonsgegevens geregistreerd staan. Dit betreffen dan persoonlijke gegevens (geboortedatum in verband met verjaardagskaart), geboorteplaats en in een enkel geval uw BSNnummer. Deze laatste zijn alleen noodzakelijk bij formele diploma’s (bijvoorbeeld VCA) of voor bijschrijving van CCV-punten op uw rijbewijs. Het CBR heeft uw BSNnummer nodig.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij zullen u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Verwerkingsgrondslagen

Klanten/bedrijven
De verwerking van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens van onze cursisten en contactpersonen (HRM, DGA, enz.) is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om uw inschrijving om een training te kunnen verwerken, u een ontvangstbevestiging, een uitnodiging en een factuur te kunnen sturen. En, als u daar prijs op stelt, onze elektronische nieuwsbrief.
 
Bewaartermijn
De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is. Dit met het oog op minimale gegevensverwerking. Wij bewaren de bedrijfsgegevens totdat het bedrijf aangeeft daar geen prijs meer op te stellen. Indien u een wijziging doorgeeft, verwerken wij deze wijziging binnen één maand na ontvangst. U kunt de wijziging per telefoon, per e-mail of via chatfunctie op onze website doorgeven.

Rechten van betrokkenen
MKB Cursus & Training neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de AVG Privacyrechten die betrokkenen op grond van Nederlandse en Europese regelgeving hebben, worden gewaarborgd en dat betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen. Om hiervoor te zorgen hebben wij met onze samenwerkingspartners duidelijke en bindende schriftelijke afspraken gemaakt.

Als betrokkene, om wiens persoonsgegevens het gaat, heeft u een aantal rechten.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@mkbct.nl of te bellen naar 015-2191390. Wij zullen uw bericht binnen één werkweek beantwoorden.

 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Dan heeft kunt u deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze website
Op onze website, www.mkbct.nl, wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website beweegt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
www.mkbct.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
 
Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Privacy statement
MKB Cursus & Training houdt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Kijkt u daarom regelmatig op onze website of u nog helemaal op de hoogte bent van ons privacy statement.