Financiële basiskennis:

Bedrijfsfinanciën in de praktijk

Wordt u geconfronteerd met financiële begrippen waar u niet dagelijks mee te maken hebt, zoals balans en resultatenrekening? Vraagt u zich wel eens af hoe u al die informatie over uw bedrijf moet beoordelen? Weet u wanneer er sprake is van een gezonde financiële situatie? En welke bedrijfsvormen belastingtechnisch interessant zijn? Twijfelt u over het antwoord, dan is deze cursus een aanrader voor u! 

Doelstelling
U krijgt inzicht in de belangrijkste financiële gegevens van uw eigen bedrijf. U kunt eenvoudige financiële analyses maken en knelpunten opsporen. U bent in staat de waarde van kengetallen te beoordelen. U doet kennis op over zakelijke belasting en gangbare begrippen. Kortom, u bent een betere gesprekspartner voor uw accountant, bankier en adviseur geworden. U leert ook:

  • De basisprincipes van boekhouden: journaalposten, wanneer boek je wat en waar?
  • De relatie tussen Balans en Winst-en-verliesrekening te begrijpen.
  • Vergelijkingen te maken tussen uw cijfers en branchegemiddelden.

Programma
Hebt u deze cursus met goed gevolg doorlopen dan bent u een geschikte kandidaat voor de vervolgcursus Financieel management, die vaak aansluitend in dezelfde regio wordt georganiseerd. De cursus Financiële basiskennis stelt onderstaande onderwerpen aan de orde:  

  • De balans: indeling, beoordeling en ontwikkelingen.
  • Beoordeling winst-en-verliesrekening.
  • Cashflow.
  • Exploitatie: rekening, ontwikkeling en begroting.
  • Ondernemingsvormen.
  • Belastingdruk BV en EZ. 

Deelnemers
Deze cursus is bestemd voor ondernemers die op financieel gebied de essentiële basiskennis missen, maar die graag willen verwerven. 

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Financiële basiskennis desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 opeenvolgende (lange) dagdelen. De prijs per deelnemer is € 375,- voor leden van MKB-Nederland en € 399,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie 
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.

Verwante cursussen
MKB Cursus & Training verzorgt ook:


Vorig jaar namen wij (het MT) Mare Research over. We zijn heel goed in ons vak - marketingonderzoek -, maar als eigenaar komt er op financieel gebied toch echt meer op je af. Dan moet je een jaarrekening kunnen lezen. We deden een incompany training op maat, waarbij opviel dat de trainer zich heel goed had afgestemd op onze situatie. Perfect!

Mare Research (Bureau van het Jaar 2010!)
Mirjam Paternotte, Managing Partner