Basistraining bedrijfshulpverlening (BHV)

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer het Certificaat Bedrijfshulpverlening van MKB Cursus & Training. Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze training om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren.

Doelstelling
Na de training BHV bent u in staat tot:

  • het verlenen van eerste hulp;
  • beperken en bestrijden van brand;
  • alarmeren en evacueren bij noodsituaties;
  • samenwerken met hulpverleningsorganisaties.

Programma
De Basistraining bedrijfshulpverlening bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • Levensreddende handelingen.
  • Reanimatie.
  • Bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator).
  • Theorie Verbranding en Blussing.
  • Meldingsprocedure en ontruimen.
  • Elementaire brandbestrijding in de praktijk.

Tijdens de BHV training wordt geoefend met lotusslachtoffers. Ook wordt daadwerkelijk getraind in het blussen van een 'echte' brand.

Deelnemers
Medewerkers die binnen hun bedrijf de taak van bedrijfshulpverlener hebben of krijgen, volgen de tweedaagse Bedrijfshulpverlening. Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel 'levensreddende handelingen'. Wij adviseren u bij gezondheidsproblemen en/of zwangerschap voor de start van uw training contact op te nemen met ons secretariaat

Verzekering
Cursisten die voor BHV een certificaat hebben behaald, zijn gedurende de geldigheid van het behaalde certificaat W.A.-verzekerd. Deze personen hebben een kledingschadedekking, voor zover elders niet verzekerd, tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 25,-. Tevens zorgen we voor een gratis eerstelijns opvang na psycho-traumatische ervaringen.

Code 95 CBR
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun "code 95" op het rijbewijs geldig te laten blijven. Onze Basistraining bedrijfshulpverlening valt onder de "code 95". Meldt u dat dan nog wel even bij de inschrijving. Wij moeten u tijdig aanmelden bij het CBR. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de training Bedrijfshulpverlening desgewenst ook voor groepen of bedrijfsintern. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Het maximum aantal deelnemers per groep is 20. Wij maken graag voor u een offerte op maat.

Aantal dagdelen en prijs
De training BHV bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 319,- voor leden van MKB-Nederland en € 349,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW en € 7,50 per dag arrangementskosten, maar inclusief trainingsmateriaal. 

Informatie
Heeft u nog vragen over de training BHV , dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.

Verwante cursussen
MKB Cursus & Training organiseert ook de volgende verwante trainingen:

Online leren
Bestudeert u de benodigde theorie bij voorkeur in uw eigen tempo op momenten die u zelf kiest?
Klik dan hier voor onze E-learning module.

Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Een Bedrijfsnoodplan houdt rekening met specifieke omstandigheden in een bedrijf en behoort tot de bedrijfsstrategie. Een Bedrijfsnoodplan heeft niet alleen een positief effect op het bedrijf tijdens en na een calamiteit, maar is ook belangrijk als na afloop een verzekeraar wordt ingeschakeld.
Lees verder.....

Wij zijn een organisatie met rond 40 mensen. We hebben de BHV-training van MKB Cursus & Training gedaan. Voor het derde jaar alweer. Het was een incompany-training voor bijna alle medewerkers. Ook deze editie, een tweedaagse training op kantoor, is ons weer goed bevallen: docent prima, les prima.

Othala, horecabeheer en -management
Mw. S. H. Debevere

Data 'Basistraining bedrijfshulpverlening'
op plaats op maand
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018