Herhalingstraining bedrijfshulpverlening (BHV)

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan een herhalingstraining om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten. Als u beschikt over een geldig certificaat Bedrijfshulpverlening wordt dit verlengd als u deze herhalingstraining met succes heeft gevolgd. Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Het gaat bij het volgen van deze trainingen om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. 

Doelstelling
Na de herhalingstraining BHV heeft u uw BHV-kennis en vaardigheden weer opgefrist en nieuwe actuele kennis verworven.

Programma
De Herhalingstraining bedrijfshulpverlening bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • Herhaling hoofdzaken theorie.
  • Herhaling reanimatie en AED.
  • Individuele brandblusoefening.
  • Groepsoefening brandblussen.
  • Eerste hulp, waaronder reanimatie.
  • Ontruimings- en reddingsoefeningen.

Tijdens de herhalingstraining BHV oefent u met 'echte' lotusslachtoffers. 

Deelnemers
Medewerkers die beschikken over een certificaat bedrijfshulpverlener nemen éénmaal per twaalf maanden deel aan de herhalingstraining. Wij adviseren u bij gezondheidsproblemen en/of zwangerschap voor de start van uw training contact op te nemen met ons secretariaat.

Verzekering
Cursisten die voor deze BHV training een certificaat hebben behaald, zijn gedurende de geldigheid van het behaalde certificaat W.A.-verzekerd. Deze personen hebben een kledingschadedekking, voor zover elders niet verzekerd, tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 25,-. Tevens zorgen we voor een gratis eerstelijns opvang na psycho-traumatische ervaringen.

Code 95 CBR
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun "code 95" op het rijbewijs geldig te laten blijven. Onze Basistraining bedrijfshulpverlening valt onder de "code 95". Meldt u dat dan nog wel even bij de inschrijving. Wij moeten u tijdig aanmelden bij het CBR. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de Herhalingstraining BHV desgewenst ook voor groepen of bedrijfsintern. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Het maximum aantal deelnemers per groep is 20. Wij maken graag voor u een offerte op maat.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- voor leden van MKB-Nederland en € 229,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW en € 7,50 per dag arrangementskosten, maar inclusief trainingsmateriaal.

Informatie
Heeft u nog vragen over de Herhalingstraining BHV, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.

Verwante cursussen
MKB Cursus & Training organiseert ook de volgende verwante trainingen:


Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Een Bedrijfsnoodplan houdt rekening met specifieke omstandigheden in een bedrijf en behoort tot de bedrijfsstrategie. Een Bedrijfsnoodplan heeft niet alleen een positief effect op het bedrijf tijdens en na een calamiteit, maar is ook belangrijk als na afloop een verzekeraar wordt ingeschakeld.
Lees verder.....

Wij zijn een organisatie met rond 40 mensen. We hebben de BHV-training van MKB Cursus & Training gedaan. Voor het derde jaar alweer. Het was een incompany-training voor bijna alle medewerkers. Ook deze editie, een tweedaagse training op kantoor, is ons weer goed bevallen: docent prima, les prima.

Othala, horecabeheer en -management
Mw. S. H. Debevere

Data 'Herhalingstraining bedrijfshulpverlening'
op plaats op maand
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018