Time management

Hoe vaak verzucht u dat u geen tijd hebt, dat u niet aan uzelf toekomt, dat de tijd vliegt, dat een dag wat u betreft wel twee maal 24 uur zou moeten hebben...
En hoe vaak hoort u anderen niet hetzelfde zeggen? Uw tijd goed beheren is geen gemakkelijke opgave.
De cursus Time management zet u op het spoor om uw tijd te leren beheersen. Tijdens deze cursus wordt aangegeven hoe u doelgericht kunt werken en hoe u uw tijd efficiënter kan besteden. De cursusleider geeft u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt.

Doelstelling
Tijdens de cursus leert u:

 • Uw prioriteiten te stellen.
 • Verantwoord 'nee' te zeggen.
 • Uw werkaanpak te verbeteren.
 • Effectiever te delegeren.
 • Uw eigen interne tijdverspillers systematisch aan te pakken.
 • Externe tijdverspillers te hanteren.
 • Systematisch te plannen.
 • Opkomende stress en burn-out te ontdekken en te voorkomen.

Programma
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verantwoordelijkheid voor het probleem.
 • Invloed op tijd en persoonlijkheid.
 • Doelen en prioriteiten stellen.
 • Plannen en delegeren.
 • Assertiviteit en 'nee' zeggen.
 • Stress en burn-out.
 • Omgaan met en hanteren van tijdrovers.
 • Omgaan met tijdverspillers zoals storingen van e-mail, telefoon en binnenvallende bezoekers.

Mede afhankelijk van de groepssamenstelling en uw wensen kan de cursusleider bepaalde accenten leggen.

Deelnemers
De cursus Time management is bestemd voor mensen die efficiënter met hun tijd willen omgaan en meer werk willen verzetten in minder tijd.

Cursusgroepen
We verzorgen deze cursus desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 599,- voor leden van MKB-Nederland en € 649,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Je kunt zelf veel doen om prettiger te werken, zo blijkt uit de training. Het is een natuurlijke reactie om druk aan de organisatie te wijten, maar bepaalde spanningen ontstaan door individuele acties. Sommige medewerkers trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist af. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en communiceer over taken die wellicht niet bij jouw functie horen.

Wicro Plastics, Kessel
Yvonne Jansen, medewerker P&O