Uitvoeren en toetsen van een RI&E
Ja, ik wil meer weten
Neem contact op
Uitvoeren en toetsen van een RI&E
Ja, ik wil meer weten
Neem contact op

Uitvoeren en toetsen van een RI&E

RI&E

Wat is een RI&E?
Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Hiermee krijg je als werkgever snel inzicht in de situatie en kun je zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak, dat beschrijft welke maatregelen de werkgever neemt om de geïnventariseerde risico's aan te pakken.

Verplicht?

Wanneer is een RI&E verplicht?
Heb je personeel in dienst waarover je gezag voert, waaronder ook bijvoorbeeld: uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten, dan ben je volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen voor je organisatie. Die verplichting geldt al sinds 1994.

Opstellen RI&E

Wie stelt een RI&E op?
Het opstellen van een RI&E kun je in principe als bedrijf zelf doen. Dit is eigenlijk de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur zelf die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker.

Offerte

Vrijblijvende offerte
Als je geen tijd hebt om zelf een RI&E op te stellen, dan kunnen wij je dit uit handen nemen. Als je daar interesse in hebt, klik dan op 'Neem contact op' en vul het formulier in. Je ontvangt dan binnen 48 uur een vrijblijvende offerte van ons.

Preventie-medewerker

Training preventiemedewerker
Klik hier
voor meer informatie en inschrijving op de training preventiemedewerker.
Uitvoeren en toetsen van een RI&E