Algemeen management:

Praktijkcursus ondernemerschap

Hoe geef ik sturing aan een veranderende organisatie? Wat verwachten managers, afdelingshoofden en andere medewerkers van mij? Hoe maak ik strategische keuzes en hoe onderbouw ik die? Hoe geef ik gericht leiding aan het marketingbeleid? Hoe krijg ik inzicht in financiën, kwaliteitszorg en personeelsmanagement? Allemaal vragen en onderwerpen die te maken hebben met algemeen ondernemerschap. En daar gaat het om in deze cursus.  

Doelstelling
Op een praktijkgerichte manier samen met uw cursusleider en de andere deelnemers inzicht en vaardigheden verwerven gericht op ondernemerschap. Aan het eind van de cursus Algemeen management bent u in staat uw eigen businessplan te maken of bij te stellen.

Programma
In de cursus Algemeen management werkt u elk dagdeel aan een onderdeel van uw ondernemingsplan. U leert een plan te maken als leidraad voor strategische en dagelijkse beslissingen. Daarbij komen 

de volgende thema’s aan de orde: 

• Strategiebepaling.
• Ondernemen, management en managementvaardigheden.
• Analyse van kansen, mogelijkheden en bedreigingen.
• Marketingmanagement.
• Financieel management.
• Organiseren en organisatieverandering.
• Communicatie in de organisatie.
• Personeelsmanagement.
• Kwaliteitsmanagement. 

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemers, (adjunct) directeuren of algemeen managers van een bedrijf of zelfstandige afdeling in een organisatie met 5 tot 150 werknemers. 

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Algemeen management desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Eventueel kan de cursus ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 8 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 995,- voor leden van MKB-Nederland en € 1095,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per dagdeel.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.