Wanneer wil je gaan?

Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 015 219 13 90

€ 495,-
voor MKB-Nederland leden
€ 520,- voor niet MKB-Nederland leden
Bekijk datums
€ 495,-
voor MKB-Nederland leden
€ 520,- voor niet MKB-Nederland leden
Inschrijven

OR-training voor ondernemers

Intro

De Wet op de Ondernemingsraden 1998 geeft aan de ondernemingsraad een zelfstandige positie. Deze training behandelt de regels die bestaan rond het overleg tussen de Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) en de ondernemer. We besteden aandacht aan de bevoegdheden van de OR/PVT en de rechten en plichten van de bestuurder. Je traint de vaardigheden om een succesvolle samenwerking met de OR/PVT te ontwikkelen.

Wat leer je?

Je krijgt handvatten voor een succesvolle samenwerking met de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging. Tijdens de bijeenkomsten zal de persoonlijke ervaring van de deelnemers als leermateriaal gebruikt worden.

Duur training

1 dag

Programma

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • De Wet op de Ondernemingsraden met de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraden zoals adviesrecht, instemmingsrecht, managementvragen en de informatieverstrekking aan de OR.
  • Voorbereiden van en oefenen in een simulatie, waarbij een overlegvergadering wordt nagebootst.
  • De relatie van de directie met de OR en haar achterban.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor directeuren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en anderen die namens een bedrijf of organisatie overleggen of onderhandelen met een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Investering

Als lid van MKB-Nederland betaal je € 495,-; ben je geen lid, dan € 520,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Tip: Informeer bij je werkgever naar het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Werkgevers hebben immers veel profijt van de nieuwe kennis uit onze bedrijfsopleidingen

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons dan op (015) 219 13 90 of mail via info@mkbct.nl.
€ 495,-
voor MKB-Nederland leden