Marktgerichte communicatie

Binnen de tegenwoordige complexe communicatiecultuur is het voor een ondernemer haast onmogelijk om op een onderscheidende manier de geselecteerde doelgroep te bereiken. Hoe kan het wel? Dat ontdekt u in deze training: uw boodschap zo kernachtig mogelijk verwoorden en deze succesvol communiceren aan uw zorgvuldig geselecteerde doelgroep. 

Doelstelling
Aan het einde van de cursus Marktgerichte communicatie bent u in staat een communicatieplan op te stellen voor uw eigen bedrijf. U bent een kritische gesprekspartner voor uw communicatiebureau. U leert de communicatiedrager en -boodschap af te stemmen op uw doelgroep.

Programma
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De plaats van communicatie binnen het marketingdenken.
  • Opstellen en implementeren van uitgebreide SWOT-analyses (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen).
  • Het formuleren van een propositie alsmede de vertaling naar strategie en tactiek.
  • Factoren van het consumentengedrag.
  • Beslissingsprocessen en koopgedrag.
  • Het formuleren van communicatiedoelstellingen.
  • Doelgroepdefiniëring en -segmentatie.
  • Communicatievormen en -dragers.
  • Budgettering.
  • Uw eigen praktijkvoorbeelden.

Deelnemers
De cursus Marktgerichte communicatie is bestemd voor ondernemers en stafmedewerkers in het mkb die succesvol hun doelgroep willen bereiken.

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Marktgerichte communicatie desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De cursus kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 5 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 595,- voor leden van MKB-Nederland en € 645,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.


Data 'Marktgerichte communicatie'