OR-training voor ondernemers

De Wet op de Ondernemingsraden 1998 geeft aan de ondernemingsraad een zelfstandige positie. De regels waarmee het overleg tussen de Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) en de ondernemer is omgeven zijn onderwerp in deze training. In de cursus wordt aandacht besteed aan de bevoegdheden van de OR/PVT en de rechten en plichten van de bestuurder. U traint de vaardigheden om een succesvolle samenwerking met de OR/PVT te ontwikkelen.

Doelstelling
Het doel van de OR-training voor ondernemers is de leiding van het bedrijf handvatten te bieden bij de samenwerking met de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging. Tijdens de bijeenkomsten zal de persoonlijke ervaring van de deelnemers als leermateriaal gebruikt worden.

Programma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Wet op de Ondernemingsraden met de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraden zoals adviesrecht, instemmingsrecht, managementvragen en de informatieverstrekking aan de OR.
  • Voorbereiden van en oefenen in een simulatie, waarbij een overlegvergadering wordt nagebootst.
  • De relatie van de directie met de OR en haar achterban.

 

Deelnemers
Deze training is bestemd voor directeuren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en anderen die namens een bedrijf of organisatie (gaan) overleggen of onderhandelen met een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De training kan ook naar uw wensen worden aangepast. MKB Cursus & Training verzorgt ook op maat gesneden trainingen voor leden van een Ondernemingsraad.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 360,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursusmaterialen en exclusief een bijdrage van € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Data 'OR-training voor ondernemers'