Overvaltraining

Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties

Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt per definitie onverwachts en gaat vaak gepaard met veel geweld en/of (doods)bedreigingen. Er wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden door overvallen, maar de grootste schade is niet uit te drukken in geld. Medewerkers die slachtoffer worden van een overval lopen een trauma op, wat in sommige gevallen verstrekkende gevolgen heeft. Waarom een overvaltraining? In elke branche waar contant geld in om gaat, lopen werknemers het risico om geconfronteerd te worden met een overval. Ook zijn er bedrijfstakken waar het bij de overvaller om de voorraad gaat. Onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van een overvaltraining effectief is op drie gebieden: 1. Preventief: men is zich bewust van het risico en is meer alert. 2. Tijdens een overval: men weet wat men moet doen en juist niet moet doen. 3. Na een overval: de verwerking van een hevig incident blijkt beter te verlopen bij medewerkers die van te voren een training hebben gevolgd. In deze training worden achtergronden van overvallen besproken en komen preventieve maatregelen aan bod.

Doelstelling
Na de overvaltraining bent u in staat om:

 • Het overvalrisico te beperken.
 • Een overvalsituatie te hanteren. U weet wat u dan wel moet doen, maar ook wat u nadrukkelijk niet moet doen.
 • Slachtoffers op te vangen.
 • Een bruikbaar signalement samen te stellen. De kans dat de politie de dader snel oppakt wordt groter.

Programma:
Tijdens de overvaltraining worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wie is de overvaller en wat is zijn ideaalbeeld?
 • Hoe vermindert u de buit en welke methoden en hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar?
 • De overvaller minder gelegenheid geven:
  • organisatorische maatregelen;
  • technische maatregelen.
 • Overval op de kassa (hit and run) en overval voor openingstijd (early morning hold up):
  • wat moet je wel en wat moet je niet doen?
  • wat gebeurt er met een overval alarmering?
  • hoe communiceer je tijdens een overval?
 • Hoe te handelen na een overval?
 • Slachtofferopvang:
  • opvangen van medewerkers;
  • wat te doen met eventuele klanten.

De overvalsituatie wordt met een professionele acteur in een rollenspel getraind. Dit rollenspel heeft geen enkele traumatiserende uitwerking. Door oefenen in een echte overvalsituatie verwerft u daadwerkelijk praktische vaardigheden.

Deelnemers
De overvaltraining is bestemd voor: Ondernemers en directeuren in het midden- en kleinbedrijf en voor medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressieve klanten en een overvalrisico lopen.

Trainingsgroepen
Wij verzorgen de overvaltraining desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. De training kan ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De overvaltraining bestaat uit één dagdeel. De prijs per deelnemer is € 189,- voor leden van MKB-Nederland en € 199,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze overvaltraining, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90


Wij verhuren en faciliteren 20.000 m2 verkoopruimte aan 185 ondernemers in business-to-business. Daar horen ook kassa’s bij. Twee keer per jaar doet iedereen mee aan een overvaltraining, een agressiebeheersingstraining of een calamiteitentraining. Allemaal bij MKB Cursus & Training – dat bevalt al jaren uitstekend. Praktijkgericht en altijd op maat. Naar volle tevredenheid dus!

Tica, Aalsmeer
Gerry Daalhuisen, bedrijfsleider