Resultaatgericht vergaderen

Er wordt enorm veel vergaderd in het land. Sommige mensen zijn 75% van hun werktijd bezig met vergaderen. Er zijn zelfs mensen die niets liever doen. Sommigen vergaderen met veel tegenzin en verzinnen alles om zich er aan te kunnen onttrekken. Zij vinden dat er teveel vergaderd wordt en kostbare tijd verknoeid wordt en dat het te weinig oplevert. Vergaderingen bestaan vaak uit lange monologen, met weinig inbreng van de deelnemers. De discussies gaan van de hak op de tak. Het doel van de agendapunten is vaak onduidelijk. Soms is het goed om met dit soort overleg te stoppen. Dat werkt namelijk averechts. Goed vergaderen is niet makkelijk. Het vereist kennis van zaken en oefening van voorzitters en deelnemers. Goed vergaderen kan enorm veel opleveren. Het is te leren!!

Doelstelling
Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe u systematisch een vergadering voorbereidt;
 • heeft u een beter inzicht in vergaderprocedures;
 • beschikt u over beter ontwikkelde vaardigheden om een vergadering effectief en met een goed resultaat te laten verlopen.

Programma
Tijdens de cursus Resultaatgericht vergaderen komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het voorbereiden van een vergadering.
 • Deelnemen aan een vergadering.
 • Resultaatgericht vergaderen.
 • Uitgangspunten voor succesvol overleg.
 • Vergadertactieken en –effecten.
 • Vergaderrollen.
 • Communicatievaardigheden.
 • Voorzitten van een vergadering.
 • Onderhandelen tijdens een vergadering.
 • Beslissen tijdens een vergadering.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig vergaderingen of werkoverleg voert.

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Resultaatgericht vergaderen desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Voorbeelden van groepen waarvoor wij een gerichte cursus kunnen verzorgen zijn: bestuur van ondernemersverenigingen, managementteams, projectteams, afdelingsteams, leden van een Ondernemingsraad e.d.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 365,- voor leden van MKB-Nederland en € 395,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.

Verwante cursus
MKB Cursus & Training verzorgt ook de cursus Notuleren.


NSO is een brancheorganisatie voor de tabaks- en gemakshandel. Onlangs hebben we met alle nieuwe bestuursleden de cursus Effectief Vergaderen doorlopen. We hebben daar de basis gelegd voor een heel professionele vergadercultuur en daar gaan we nu drie jaar lang profijt van hebben! Het cursusmateriaal en de docent van MKB Cursus & Training sloot goed aan bij de belevingswereld van de ondernemers uit de detailhandel.

NSO, Leidschendam
Gert Koudijs, secretaris

Data 'Resultaatgericht vergaderen'